PL EN


2014 | 13 | 1 | 59-73
Article title

Women’s World Games (1922–1934)

Content
Title variants
PL
Światowe Igrzyska Kobiece (1922–1934)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
After the World War I, women took action to have broader rights to do sports and participate in the Olympics. In 1921 they established International Women’s Sports Federation. On the initiative of International Women’s Sports Federation the first Women’s Olympic Games were held in Paris in 1922. The next ones – under the name of Women's World Games – were held in 1926 (Gothenburg), in 1930 (Prague) and in 1934 (London). The greatest achievement of the Women’s World Games was promoting women’s sports and obtaining the consent of the International Olympic Committee for inclusion of track and field events for women in the programme of the Olympic Games. The programme of the Women’s World Games consisted of the following disciplines: sports games (Czech handball, basketball, volleyball, handball), athletics and fencing. In the 1922 com-petition sportswomen from the following 5 countries participated: Czechoslovakia, France, Swit-zerland, the USA and the United Kingdom. In the next – Women’s World Games – the participation of countries and athletes was on the increase. In team classification of the Women’s World Games, the best national teams included those of: France, Germany, Poland, Sweden, the USA and the United Kingdom.
PL
Po I wojnie światowej kobiety podjęły starania o szersze prawa do uprawiania sportu i uczestnictwa w igrzyskach olimpijskich. Powołały w 1921 r. Międzynarodową Sportową Federację Kobiet. Z inicjatywy Federacji w Paryżu w 1922 r. odbyły się po raz pierwszy Kobiece Igrzyska Olimpijskie. Kolejne – pod nazwą Światowe Igrzyska Kobiece – zostały przeprowadzone w 1926 r. (Goeteborg), w 1930 r. (Praga), w 1934 r. (Londyn). Największym osiągnięciem Świa-towych Igrzysk Kobiecych była propaganda sportu kobiecego oraz uzyskanie zgody Międzynaro-dowego Komitetu Olimpijskiego na zamieszczenie w programie igrzysk olimpijskich konkurencji lekkoatletycznych dla kobiet. Program Światowych Igrzysk Kobiecych składał się z następujących dyscyplin: gry sportowe (hazena, koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna), lekkoatletyka, szermierka. W zawodach roze-granych w 1922 r. uczestniczyły sportsmenki z 5 krajów: Czechosłowacji, Francji, Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii. W kolejnych – Światowych Igrzyskach Kobiecych – udział państw oraz zawodniczek był coraz większy. W klasyfikacji drużynowej Światowych Igrzysk Kobiecych, do najlepszych reprezentacji należy zaliczyć: Francję, Niemcy, Polskę, Szwecję, USA, Wielką Brytanię.
Contributors
 • Institute of Physical Culture and Tourism, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • Drozdek-Małolepsza T., Gry sportowe kobiet w Polsce w latach 1919–1939 [Women’s Sports Games In Poland In The Years 1919–1939], [in:] D. Dudek (ed.), Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej [Polish Physical Culture And Tourism In The Time Of Partitions Of Poland And The Second Republic], Cracow 2009, pp. 239–250 [in Polish].
 • Drozdek-Małolepsza T., Uwarunkowania rozwoju ruchu sportowego kobiet w Polsce w latach 1919–1939. Zarys problematyki [Determinants Of The Development Of Women’s Sports Movement In Poland In The Years 1919–1939. Outline Of The Issues], [in:] T. Drozdek-Małolepsza (ed.), Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce [Recent History Of Physical Education And Tourism In Poland], vol. 1: Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX w. [History Of Physical Culture And Tourism In Poland In The Late 19th And Early 20th Centuries], Częstochowa 2011, pp. 149–163 [in Polish].
 • Drozdek-Małolepsza T., Women’s Sports in Czechoslovakia as Commented on by the “Start” Magazine (1927–1936), [in:] J. Oborny, F. Seman (ed.), Estetika tela, telesnosti a športového pohybu, Bratislava 2013, pp. 41–47.
 • Drozdek-Małolepsza T., Wychowanie fizyczne i sport kobiet w krajach słowiańskich w świetle czasopisma „Start” (1927–1936). Zarys dziejów. [Women’s Physical Education And Sport In Slavic Countries In The Light Of The “Start” Magazine (1927–1936). Outline History] [in Polish], [in:] Cпортивные и подвижные игры и единоборства в современной системе физического воспитания. Сборник научных статей, Гродно 2012, с. 66–71.
 • Gaj J., Woltmann B. (ed.): Zarys historii sportu w Polsce (1867–1996) [An Outline Of The History Of Sport In Poland (1867–1996)], Gorzów Wielkopolski 1999 [in Polish].
 • Григоревич В.В., Всеобщая история физической культуры и спорта, Москва 2008.
 • Pawluczuk Z., Miejsce sokolic w polskiej lekkoatletyce kobiecej w latach 1919–1939 [Female Falcons’ Place In The Polish Women’s Athletics In The Years 1919–1939], [in:] B. Woltmann (ed.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce [On The Recent History Of Physical Culture In Poland], vol. 3, Gorzów Wielkopolski 1998, pp. 25–33 [in Polish].
 • Perutka J., Marek J., Grexa J., Kossl J., Reitmayer L., Dejiny telesnej kultury, Bratislava 1988.
 • Rotkiewicz M., Latek A.: Maria Germanówna i początki koszykówki kobiet w Polsce (do 1939 r.) [Maria Germanówna And The Beginnings Of Women’s Basketball In Poland (Until 1939)], “Sport Wyczynowy” [Professional Sport] 1995, No. 3–4, pp. 71–86 [in Polish].
 • Rotkiewicz M., Igrzyska Nordyckie [Nordic Games], “Sport Wyczynowy” [Professional Sport] 2005, No. 11–12, pp. 53–63 [in Polish].
 • Rotkiewicz M., Rozwój sportu kobiet w Polsce okresu międzywojennego [Development Of Women’s Sport In The Interwar Poland], “Sport Wyczynowy” [Professional Sport] 1979, No. 3–4, pp. 3–21 [in Polish].
 • Socha T., Sport kobiet. Historia. Teoria. Praktyka [Women’s Sport. History. Theory. Practice], Warsaw 2002 [in Polish].
 • Woltmann B., Gaj J., Sport w Polsce 1919–1939 [Sport in Poland 1919–1939]. Gorzów Wielkopolski 1997 [in Polish].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cea54d06-4ffd-4345-b0ac-2f1e8916509b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.