PL EN


2019 | 2 | 56-59
Article title

Przyczyny opóźnienia lub zaniechania wczesnego kontaktu skóra do skóry noworodków i ich matek.

Content
Title variants
EN
Delay or failure in early skin-to-skin contact between neonates and their mothers.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Pierwszy kontakt „skóra do skóry” (STS – skin-to-skin) polega na ułożeniu nagiego noworodka bezpośrednio po narodzinach, jeszcze przed przecięciem pępowiny, na nagiej piersi matki. Mimo iż kontakt „skóra do skóry” przynosi wiele korzyści zarówno dla matki, jak i dziecka, co udowodniono w wielu badaniach medycznych, nadal bywa niedoceniany, pomijany lub błędnie realizowany.
EN
Background. The first skin-to-skin contact (STS) consists of placing a naked newborn immediately after birth, before the umbilical cord is cut, on the mother’s naked breast. Although skin to skin contact has many benefits for both mother and child, as has been proven in many medical tests, it is still underestimated, overlooked or misdiagnosed.
Year
Issue
2
Pages
56-59
Physical description
Dates
published
2019-03-28
Contributors
 • Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny (studentka kierunku Położnictwo)
 • Zakład Położnictwa, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
author
 • Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • Klinika Położnictwa i Perinatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
References
 • 1. Kubicka-Kraszyńska U, Otffinowska A. Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle akcji „Rodzić po Ludzku” 2006. Warszawa: Fundacja Rodzić o Ludzku; 2006.
 • 2. Oslislo AM, Otffinowska A. Najważniejsza chwila w życiu: o pierwszym kontakcie matki z dzieckiem i możliwościach jego realizacji w placówkach położniczych w Polsce. Warszawa: Fundacja Rodzić po Ludzku; 2008.
 • 3. Adeli M, Aradmehr M. A comparative study of maternal-neonate abdominal and kangaroo (skin-to-skin) skin contact immediately after birth on maternal attachment behaviours up to 2 months. J Educ Health Promot 2018; 7: 42.
 • 4. Moore ER, Bergman N, Anderson GC, et al. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database Syst Rev 2016; 11: CD003519.
 • 5. Baranowska B. Pierwszy kontakt w wymiarze fizjologicznym. W: Otffinowska A, red. Wokół porodu. Wybrane zagadnienia medycyny opartej na dowodach naukowych. Warszawa: Fundacja Rodzić po Ludzku; 2017: 17–22.
 • 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018 poz. 1756).
 • 7. Baranowska B. Jak powinno wyglądać pierwsze spotkanie nowej rodziny po porodzie siłami natury i cesarskim cięciu? W: Otffinowska A, red. Wokół porodu. Wybrane zagadnienia medycyny opartej na dowodach naukowych. Warszawa: Fundacja Rodzić po Ludzku; 2017: 9–16.
 • 8. Doroszewska A. Raport z monitoringu oddziałów położniczych: medykalizacja porodu w Polsce. Warszawa: Fundacja Rodzić po Ludzku; 2017.
 • 9. Baranowska B, Kubicka U, Tyminska A. Raport. Monitoring wdrażania nowych standardów okołoporodowych w wybranych placówkach położniczych województwa mazowieckiego. Warszawa: Fundacja Rodzić po Ludzku; 2013.
 • 10. Stodolak A, Fuglewicz A. Kontakt skóra do skóry i kangurowanie noworodków – chwilowa moda czy naukowo udowodniona metoda? Perinatol Neonatol Ginekol 2012; 5(1): 19–25.
 • 11. Konkel M, Czerwińska-Osipiak A, Łukaszuk K, i wsp. Udział położnej w kształtowaniu więzi emocjonalnej między matką a dzieckiem podczas porodu. Probl Pielęg 2015; 23(1): 99–103.
 • 12. Baranowska B. Pierwszy kontakt a wskaźniki dotyczące karmienia piersią. W: Otffinowska A, red. Wokół porodu. Wybrane zagadnienia medycyny opartej na dowodach naukowych. Warszawa: Fundacja Rodzić po Ludzku; 2017: 26–29.
 • 13. Vila-Candel R, Duke K, Soriano-Vidal F, et al. Effect of early skin-toskin mother-infant contact in the maintenance of exclusive breastfeeding: experience in a health department in Spain. J Hum Lact 2018; 34(2): 304–312.
 • 14. World Health Organization. Kangaroo mother care: a practical guide. Geneva: World Health Organization – Department of Reproductive Health and Research; 2003.
 • 15. Agudelo S, Gamboa O, Rodríguez F, et al. The effect of skin-to-skin contact at birth, early versus immediate, on the duration of exclusive human lactancy in full-term newborns treated at the Clínica Universidad de La Sabana: study protocol for a randomized clinical trial. Trials 2016; 17(1): 521.
 • 16. Adamska-Salama I, Baranowska B, Doroszewska A, i wsp. Raport z monitoringu Oddziałów Położniczych. Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle doświadczeń kobiet. Warszawa: Fundacja Rodzić po Ludzku; 2018.
 • 17. WHO & UNICEF. Implementation guidance: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services – the revised Baby-friendly Hospital Initiative. WHO, UNICEF; 2017.
 • 18. Declercq ER, Sakala C, Corry MP, et al. Listening to mothers SM III: pregnancy and birth. New York: Childbirth Connection; 2013.
 • 19. Armbrust R, Hinkson L, von Weizsacker K, et al. The Charite cesarean birth: a family orientated approach of cesarean section. J Matern Fetal Neonatal Med 2016; 29(1): 163–168.
 • 20. Boyd MM. Implementing skin-to-skin contact for cesarean birth. AORN J 2017; 105(6): 579–592.
 • 21. Kollmann M, Aldrian L, Scheuchenegger A, et al. Early skin-to-skin contact after cesarean section: a randomized clinical pilot study. PLoS ONE 2017; 12(2): e0168783.
 • 22. Schneider LW, Crenshaw JT, Gilder RE. Influence of immediate skin-to-skin contact during cesarean surgery on rate of transfer of newborns to NICU for observation. Nurs Womens Health 2017; 21(1): 28–33.
 • 23. Sundin CS, Mazac LB. Implementing skin-to-skin care in the operating room after cesarean birth. MCN Am J Matern Child Nurs 2015; 40(4): 249–255.
 • 24. Alenchery AJ, Thoppil J, Britto CD, et al. Barriers and enablers to skin-to-skin contact at birth in healthy neonates – a qualitative study. BMC Pediatr 2018; 18(1): 48, doi: 10.1186/s12887-018-1033-y.
 • 25. Velandia M, Uvnas-Moberg K, Nissen E. Sex differences in newborn interaction with mother or father during skin-to-skin contact after Caesarean section. Acta Paediatr 2012; 101(4): 360–367.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cec5a5ec-68cc-4a97-a41d-96451d8031b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.