PL EN


2017 | 10 | 39-60
Article title

Pilot Test of the Growth Resources Questionnaire

Authors
Content
Title variants
PL
Badanie pilotażowe Kwestionariusza Zasobów Rozwoju
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this paper, the results of a pilot test of a new diagnostic tool are presented. The Growth Resources Questionnaire (its Polish version) was developed on the basis of the Growth Resources Model – a new theoretical concept dedicated to grasping the key psychosocial resources responsible for personal development and flourishing (Pasowicz, 2017, in this volume). The questionnaire consists of three scales: The Positive Autonomy Scale, The Positive Belonging Scale, and The Positive Emotionality Scale. The questionnaire was tested on a sample of 304 subjects and its most important psychometric properties are presented and discussed. Finally, conclusions are drawn and further developments of the tool are outlined.
PL
W artykule zaprezentowane są wyniki pilotażu nowego narzędzia diagnostycznego. Kwestionariusz Zasobów Rozwoju został opracowany na podstawie Modelu Zasobów Rozwoju – nowej koncepcji teoretycznej opisującej kluczowe psychospołeczne zasoby odpowiedzialne za osobisty rozwój oraz rozkwit (Pasowicz, 2017, w tym tomie). Kwestionariusz składa się z trzech skal: Skali Pozytywnej Autonomii Skali Pozytywnej Przynależności oraz Skali Pozytywnej Emocjonalności. Narzędzie zostało przetestowane z udziałem grupy 304 osób i przedstawione są jego najważniejsze właściwości psychometryczne. Zaprezentowano także najważniejsze wnioski płynące z pilotażu oraz sugestie co do kierunków rozwoju narzędzia w przyszłości.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cecca9cc-a017-4fb9-9e2e-a88b750a12f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.