PL EN


2010 | 2(38) | 139-152
Article title

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako przejaw zarządzania europejskiego

Title variants
EN
Social Responsibility of an Enterprise as a Manifestation of European Type of Management
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this study is to present social responsibility of enterprises which appears a distinctive feature of European kind of management. Social responsibility becomes raison d’etre of the paradigm of European management while profit is only a means to achieve much more substantial benefits. According to the theory of social responsibility, an enterprise is not only an economic organization but also a social one that serves the public. Also, arguments for and against social responsibility of enterprises are presented here.
Contributors
 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL
References
 • Bloom H., Calori R., de Woot P., Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa 1996.
 • Cannon T., Corporate Responsibility. A textbank on Business Ethies Governance Environment: Roles and Responsibilities, Pitman Publishing, London, 1994.
 • Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
 • Domańska E., Kapitalizm menedżerski, PWE, Warszawa, 1996.
 • Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Akademia Ekonomiczna wKrakowie, Kraków 1994.
 • Friedman M. przy współpracy D. Rose, Kapitalizm i wolność, tłum. M.Lasota [i in.], Centrum im. A. Smitha, Rzeczpospolita, Warszawa 1993.
 • Galbraith J. K., Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe, PIW, Warszawa 1973.
 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Hofner J., Chrześcijańska Nauka Społeczna, WAM, Księża Jezuici, Kraków 1978.
 • JanPaweł II, Centesimus annus, w: Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, t. I, Rzym–Lublin 1987.
 • Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1996.
 • Materiały dydaktyczne Ecole de Hautes Etudes Commerciales, Lille 1998.
 • Misiński W., Grupy interesów a cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 • Płoszajski P., Organizacja przyszłości: przerażony kameleon, w: Menedżer u progu XXI wieku, red. S. Borkowska, P. Bohdziewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 1998.
 • Steinman H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
 • Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Szwykowski L., Słownik francusko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1968.
 • Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
 • Werhahn P. H., Przedsiębiorca, Fundacja Akademii Teologii Katolickiej, seria „Ordo Socialis”, nr 14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cecccf4c-c838-4a17-8086-165c50fc6d60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.