PL EN


2014 | 9 | 182-192
Article title

Rola systemu edukacji w kształtowaniu osobowości ucznia wobec wirtualizującego się świata

Content
Title variants
EN
Role of educational system in shaping of the personality of a student in an increasingly virtualized world
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przeanalizowano rolę, jaką współcześnie winien odgrywać system edukacji w kształtowaniu osobowości ucznia. Ucznia, który już funkcjonuje i będzie funkcjonował jako osoba dorosła w coraz bardziej zcyfryzowanym i zwirtualizowanym świecie. Poruszono problemy związane z wyborem najbardziej skutecznych form prowadzenia lekcji czy wykładu, mobilizacji uczniów do samodzielnego i krytycznego wyszukiwania informacji w Internecie, uczenia krytycy-zmu wobec coraz powszechniejszej metody pracy ucznia typu „kopiuj” i „wklej”, umiejętności poruszania się w wirtualnych przestrzeniach typu „Second Life”. Zwrócono uwagę na pozytywne, ale i negatywne efekty wprowadzania programu „Cyfrowa Szkoła”. Wskazano na aspekty mental-nościowe i ekonomiczne, z którymi boryka się system edukacji przy wprowadzaniu nowoczesnych form edukacji wykorzystujących współczesne osiągnięcia teleinformatyki.
EN
This work analyses the role that should presently be played by the educational system in a process of shaping of the personality of a student. This student is already active, and will remain active as an adult, in the increasingly digitalized and virtualized world. Problems are mentioned that relate to the choice of the most effective forms of teaching: motivation of students to self-reliant and critical search for the information in the Internet, being critical about the working method „copy-paste”, which is becoming the most popular among students, and finally teaching them skills needed in virtual spaces like „Second Life”. Both positive and negative effects of the introduced program „Cyber School” are mentioned. Appointed are mental and economic aspects of the educational system in introducing modern forms of education that use up-to-date achievements of computer sciences and teleinformatics.
Year
Volume
9
Pages
182-192
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Cyfrowa szkoła i nowe umiejętności: program pilotażowy rządu na witrynie internetowej mac.gov.pl pod adresem http://mac.gov.pl/dzialania/cyfrowa-szkola-i-nowe-umiejetnosci-program-pilotazowy-rzadu (dostęp: 15.10.2012).
 • Feliksiak M., Komunikat z badań. BS/75/2013. Internauci 2013. http://www.cbos.pl/SPIS-KOM.POL/2013/K_075_13.PDF (dostęp: 15.10.2013).
 • Feliksiak M., Komunikat z badań. BS/75/2013. Internauci 2013. http://www.cbos.pl/SPIS-KOM.POL/2013/K_075_13.PDF (dostęp: 15.10.2013).
 • Grabek A., Szkoła wciąż analogowa, http://www.rp.pl/artykul/10,1071506-Szkola-wciaz-analo-gowa.html (dostęp: 20.12.2013).
 • http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-cyfrowa-szkola.pdf. (dostęp: 10.12. 2013).
 • http://helpline.org.pl/dowiedz-sie/3-niebezpieczne-kontakty (dostęp: 19.12.2013).
 • http://lindenlab.com (dostęp: 12.12.2013).
 • http://pl.khanacademy.org/
 • http://secondlife.pl/ (dostęp: 12.12.2013).
 • http://secondlifedlapoczatkujacych.wordpress.com/ (dostęp: 12.12.2013).
 • http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,title,Zero-tolerancji-dla-nekania-i-przemocy-w-sieci-kampania-w-Wielkiej-Brytanii,wid,15862846,wiadomosc.html?ticaid=111de6 (dostęp: 10.12.2013).
 • http://www.cda.pl/gry-online/show/drugie_%C5%BCycie/p1
 • http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl
 • http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/index.php/informacje-o-programie/285-50-tys-lekcji-przy-udziale-cyfrowej-szkoly-men-zapowiada-kontynuacje-programu (dostęp: 10.12.2013).
 • http://www.ibe.edu.pl/pl/
 • http://www.ibe.edu.pl/pl/
 • http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=482%3Apracownie-ko-mputerowe&catid=123%3Aksztacenie-i-kadra-edukacja-informatyczna-i-medialna-dokume-ntacja-projektow-efs-2004-2006&Itemid=160 (dostęp: 11.09.2013).
 • http://www.superbelfrzy.edu.pl/
 • http://www.tvn24.pl/tak-jest,39,m/fala-przemocy-w-internecie,346729.html (dostęp: 12.12.2013).
 • Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=483%3Ainternetowe-centra-informacji-multimedialnej&catid=123%3Aksztacenie-i-kadra-edukacja-informaty-czna-i-medialna-dokumentacja-projektow-efs-2004-2006&Itemid=160 (dostęp: 10.10.2013).
 • Jak skrócić SMS-a? Przewodnik po świecie emotikonów. http://tech.wp.pl/kat,130058,title,Jak-skrocic-SMS-a-Przewodnik-po-swiecie-emotikonow,wid,14848910,wiadomosc.html?ticaid =111c0b (dostęp: 29.11.2013).
 • Kościelniak P., Niebezpieczne sieciowe znajomości. Na stronie: http://www.rp.pl/artykul/ 970267.html (dostęp:10.12.2013).
 • Organizacja zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej od 1 września 2013 r. https://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5538%3Aorgani-zacja-zaj-komputerowych-lub-informatyki&catid=272%3Aministerstwo-komunikaty-i-wyja-nienia-men&Itemid=355 (dostęp: 10.12.2013).
 • Pezda A., Posłowie odkrywają „Cyfrową szkołę” http://wyborcza.pl/1,75478,13970146,Po-slowie_odkrywaja__Cyfrowa_szkole_.html (dostęp: 12.12.2013).
 • Pezda A., Raport z „Cyfrowej szkoły”. Tablica, ksero czy komputer – i tak definicje trzeba wykuć na pamięć. http://wyborcza.pl/szkola20/1,106745,14177269,Raport_z_Cyfrowej_szkoly_Ta-blica_ksero_czy_komputer.html?as=2 (dostęp: 11.12.2013).
 • Pezda A., Raport z „Cyfrowej szkoły”. Tablica, ksero czy komputer – i tak definicje trzeba wykuć na pamięć. http://wyborcza.pl/szkola20/1,106745,14177269,Raport_z_Cyfrowej_szkoly_Ta-blica_ksero_czy_komputer.html?as=2 (dostęp: 11.12.2013).
 • PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ. http://www.men.gov.pl/index.php?option-=com_content&view=article&id=482%3Apracownie-komputerowe&catid=123%3Aksztace-nie-i-kadra-edukacja-informatyczna-i-medialna-dokumentacja-projektow-efs-2004-2006&It-emid=160 (dostęp: 10.10.2013).
 • RS_maly_rocznik_statystyczny_2013, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm. (dostęp: 11.09.2013).
 • Uchwała z dnia 3.04.2012 r. nr 40/2012 Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu rozwi-jania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- -komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła” (Dz.U. z 2012 r. nr 72, poz. 411).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ced0bbe3-919b-48b9-886a-4a0eef0e5d48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.