PL EN


2010 | 13 | 1 | 155-175
Article title

Somnambulizm. Obraz kliniczny i terapia

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Somnambulism. Clinical manifestations and therapy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Somnambulizm (sennowłóctwo) jest nieorganicznym zaburzeniem snu o typie parasomnii, występującym u około 15% dzieci i 3% dorosłych. Klinicznie objawia się wykonywaniem podczas fazy snu non-REM złożonych czynności ruchowych (np. chodzenie, jedzenie), bez pełnego wybudzenia się ze snu oraz przy niepamięci tego wydarzenia w dniu następnym. Wiedza zarówno psychologów, jak i lekarzy na temat somnambulizmu jest najczęściej fragmentaryczna, a w praktyce klinicznej znaczenie tego zaburzenia jest zazwyczaj lekceważone. Celem niniejszego artykułu jest zatem przybliżenie psychologom i innym zainteresowanym specjalistom aktualnego stanu wiedzy na temat somnambulizmu. Artykuł prezentuje zagadnienia częstotliwości jego występowania, obrazu klinicznego, patofizjologii, kryteriów rozpoznawania, współzachorowalności, etiologii, patomechanizmów, sposobów diagnozowania i prób terapii. Przedstawiono również wynikające z dokonanego przeglądu literatury implikacje dla praktyki klinicznej i badawczej psychologów.
EN
Somnambulism (sleepwalking) is a non-organic sleep disorder of the parasomnia type with estimated prevalence of 15% in children and 3% in adults. Its clinical symptoms include performing complex motor activities (e.g. walking, eating) during the non-REM sleep stage, without full awakening and with amnesia of the event on the following morning. The knowledge about somnambulism is usually fragmentary both among psychologists and physicians, and the significance of this disorder tends to be neglected in clinical practice. The objective of this paper is, therefore, to provide psychologists and other professionals with an update on recent developments in the knowledge of somnambulism. The paper addresses the issues of prevalence of sleepwalking, its clinical manifestations, pathophysiology, diagnostic criteria, comorbidity, etiology, pathomechanisms, diagnostic methods and attempts of treatment. Finally, based on the presented review, clinical and research implications for psychologists are outlined.
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
155-175
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
  • Katedra Psychologii Klinicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cedec9b4-cc1c-42ba-bc3c-efa96dfd379a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.