PL EN


2011 | 6 | 38-57
Article title

O nauczaniu informatyki stosowanej

Content
Title variants
EN
About teaching in applied computer science
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z poważnych problemów związanych z dydaktyką informatyki jest fakt, że system, w którym próbowano ograniczać się do kształcenia wyłącznie profesjonalnych informatyków oraz zwykłych użytkowników technik informacyjnych osiągnął kres swojej wydolności. W pracy dokonamy oceny modelu społeczeństwa informacyjnego, w którym występują wyłącznie dwie wymienione warstwy specjalistów i wskażemy na jego niewydolność. Dla harmonijnego rozwoju tego społeczeństwa konieczne jest, aby obok wspomnianych dwóch warstw (profesjonalnych informatyków oraz użytkowników informatyki) pojawiła się także warstwa pośrednia: ludzi, którzy znają informatykę znacznie lepiej, niż typowi użytkownicy, ale jednocześnie orientują się w obszarach zastosowań znacznie lepiej, niż typowi informatycy. Artykuł opisuje jak należy ich kształcić, bazując na ponad pięcioletnim doświadczeniu w kształceniu w zakresie informatyki stosowanej na AGH.
EN
The main idea of the paper is conclusion, that we must educate more specialists in new (in Poland) branch of education, named Applied Computer Science. Society need specialist who can serve as social interface between computer science professionals, discovering, developing and producing new hardware and software computer tools, and users, who adopt such products for many important practical proposes. The problem how to educate Applied Computer Science specialists is not easy and many aspects of these education are not clear enough yet. Nevertheless over five years of Applied Computer Science teaching at AGH USC, give us possibilities present some advices and recommendation. This is main purpose of this paper.
Year
Volume
6
Pages
38-57
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
References
  • Tadeusiewicz R., Nauczanie podstaw informatyki na studiach wyższych, „Życie Szkoły Wyższej” nr 7–8, 1980, pp. 123–133.
  • Tadeusiewicz R., Informatyka, czyli jak tego robić nie należy. Artykuł w pracy zbiorowej: Wobec największych zagrożeń, część III „Dylematy nauki i nauczania", pp. 144–157, TWWP, Kraków 1988.
  • Tadeusiewicz R., Nauczanie informatyki. „Informatyka”, nr 2, 1987.
  • Tadeusiewicz R., Rola edukacji informatycznej w rozwoju zastosowań komputerów. Społeczne uwarunkowania zastosowań informatyki w zarządzaniu, TNOiK, AE, Kraków, 1986.
  • Tadeusiewicz R., Uczyć informatyki – ale jakiej?, „Kultura i Edukacja” nr 1, 1996.
  • Tadeusiewicz R., Model społeczeństwa informacyjnego, „Forum Akademickie” nr 12, 1998.
  • Tadeusiewicz R., Development and studying of a small model of information society at the University of Mining and Metallurgy, In Proceedings of Second International Conference on Research for Information Society, National Institute of Telecommunications, 1999, Vol. A, (abstract) and Vol. B, part 12 (full text with bibliography).
  • Tadeusiewicz R., List w sprawie informatyki stosowanej, „Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH” nr 114, luty 2003.
  • Tadeusiewicz R., W sprawie informatyki, „Dziennik Polski” nr 58 (17 851) z 10.03.2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cee241c1-c2e3-4281-930e-e5bd424007f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.