PL EN


Journal
2012 | 1 | 4-6
Article title

Wiedza studentek wydziału pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu dotycząca naturalnego karmienia niemowląt

Content
Title variants
EN
Knowledge of students from the Institute of nursery at the Public Higher Medical Professional School in Opole regarding natural feeding of infants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. W Polsce w 2011 r. weszły w życie nowe standardy opieki okołoporodowej. Zawarte tam wytyczne dotyczą postępowania okołoporodowego, w tym postępowania w laktacji. Z dokumentu wynika, że promocja karmienia piersią stała się obowiązkiem uregulowanym prawnie, który musi być udokumentowany, analizowany i rozliczany. W związku z powyższym bardzo ważna okazuje się kompetencja personelu medycznego i wyczerpująca wiedza na temat naturalnego żywienia niemowląt. Cel pracy. Zbadanie stanu wiedzy dotyczącej naturalnego karmienia niemowląt, posiadanej i rozpowszechnianej przez pielęgniarki - studentki PMWSZ w Opolu. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono metodą ankietową w grudniu 2011 r. wśród 136 pielęgniarek studiujących w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Wyniki. Większość grupy badawczej miała 31-40 lat (54%). Wśród nich największy odsetek stanowiły osoby z 10– 19. letnim stażem pracy (46%), pochodzące z miast (61%). Większość respondentek karmiła swoje dzieci piersią (85%), miała na ten temat wyczerpującą wiedzę (42%) i propagowała ten sposób żywienia wśród znajomych (99%). Wnioski. 1. Ankietowane niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania oraz stażu pracy karmiły swoje dzieci piersią. 2. Badane zdecydowanie zalecają karmienie piersią swoim podopiecznym. 3. Ankietowane pielęgniarki oceniają swoją wiedzę na temat laktacji na bardzo wysokim poziomie.
Introduction. From the year 2011 novel standards of perinatal care came in force in Poland. The guidelines involve perinatal procedures, including those that refer to the period of lactation. It follows that promoting breast-feeding has become compulsory, is controlled by law and must be documented, analysed and reported back. In this connection, competences of medical workers appear to be of great importance, similarly as thorough knowledge regarding the subject of natural breastfeeding of infants. Aim of research. Analysis of knowledge of average medical staff regarding natural breast-feeding of infants and dissemination of that knowledge. Data and methods. The research was conducted in December of 2011 and based on a specially designed questionnaire created by the authors. Interviewees were 136 nurses studying at the Public Higher Medical Professional School in Opole. Results. The majority of respondents were 31-40 years old (54%), among them the highest percentage comprised of people having 10-19 years of work experience (46%), born in cities (61%). The majority of interviewees breast-fed their children (85%), was thoroughly knowledgeable with respect to this subject and promoted such feeding method amongst their acquaintances. Conclusions. 1. Regardless of age, place of residence and work experience, the interviewees breast-fed their infants. 2. The respondents promote breast-feeding to people whom they take care of. 3. The nurses interviewed consider their own knowledge regarding the period of lactation as being on a very high level.
Journal
Year
Issue
1
Pages
4-6
Physical description
Dates
accepted
2012-03-15
Contributors
author
  • Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  • Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
References
  • Nehring-Gugulska M. Warto karmić piersią. Warszawa: Wydawnictwo Optima; 2008: 111-128.
  • Muss K.Karmienie piersią-poradnictwo i promocja.Wrocław Wydawnictwo Med.-Pharm Polska; 2008: 130-133.
  • Ćwiek D. Szkoła rodzenia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010: 231-232.
  • Palmer G.Polityka karmienia piersią Warszawa. Wydawnictwo Mamania; 2011: 28-60.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cef0940e-3aee-473f-9ed5-1ed66a0b3bb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.