PL EN


2016 | 3(41) | 30-46
Article title

Naddniestrze w polityce Unii Europejskiej i Rosji

Authors
Title variants
EN
Transnistria in the EU and Russian Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym założeniem tego artykułu jest przedstawienie Unii Europejskiej jako siły posiadającej ekonomiczne i polityczne narzędzia do rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu. Umowa stowarzyszeniowa pomiędzy Unią Europejską a Mołdawią może stanowić ważny instrument służący reintegracji Naddniestrza z Mołdawią. W dłuższej perspektywie, prężnie rozwijająca się gospodarka mołdawska, stowarzyszona z UE, może okazać się bardziej atrakcyjna dla Naddniestrza niż pozostawanie w zależności od nieprzewidywalnej Rosji. Jednak Rosja jest nadal istotną stroną w rozwiązaniu konfliktu.
EN
The fundamental thesis of this paper is that the European Union has at its disposal economic and political tools to resolve conflict in Transnistria. The EU Association Agreement signed with the Republic of Moldova is an important instrument which could be used to reintegrate Transnistria with Moldova. In the long term, the flourishing Moldavian economy associated with the EU might prove a more attractive alternative for Tiraspol than dependence on unpredictable Russia. However, Russia continues to play an important part in the efforts to solve the conflict.
Year
Issue
Pages
30-46
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
References
 • BUGAJSKI Janusz (2004), Cold Peace: Russia’s New Imperialism, Washington.
 • CAŁUS Kamil (2013a), Gospodarka wspomagana. Specyfika naddniestrzańskiego modelu ekonomicznego, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2013-05-16/gospodarka-wspomagana-specyfika-naddniestrzanskiego-modelu, (3.03.2015).
 • CAŁUS Kamil (2013b), Interkonektor sposobem na niezależność od Rosji? Mołdawskie próby dywersyfikacji dostaw gazu, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2013-10-11/interkonektor-sposobem-na-niezaleznosc-od-rosji-moldawskie, (3.03.2015).
 • CAŁUS Kamil (2015), Naddniestrze: kruchy kompromis w sprawie DCFTA, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-12-30/naddniestrze-kruchy-kompromis-w-sprawie-dcfta, (2.01.2016).
 • DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO MOLDOVA (WWW), EU–Moldova Relations: Deliverables, http://eeas.europa.eu/delegations/moldova/eu_moldova/political_relations/eu_moldova_relations_deliverables/index_en.htm, (15.03.2015).
 • DIMA Nicholas (2001), Moldova and the Transdnestr Republic, New York.
 • DUGIN Alexander (2014), Eurasian Mission – an Introduction to Neo-Eurasianism, Moscow.
 • KĘDZIERSKI Michał (2013), Mołdawia do Europy. A co z Naddniestrzem?, http://www.psz.pl/127-unia-europejska/michal-kedzierski-moldawia-do-europy-a-co-z-naddniestrzem, (4.02.2015).
 • KOLSTO Pal (2003), National Integration and violent conflict in Post-Soviet Societies – The cases of Estonia and Moldova, Boston.
 • KORINMAN Michael, Laughland John (2008), Russia – a new Cold War, Portland.
 • KOSIENKOWSKI Marcin (2010), Naddniestrzańska Republika Mołdawska: determinanty przetrwania, Toruń.
 • KOSIENKOWSKI Marcin (2012), Schreiber William, Moldova – Arena of International Influences, New York.
 • KUCHLER Florian (2012), The role of the European Union in Moldova’s Transnistria Conflict, Stuttgart.
 • OLEKSY Piotr (2011), Nad Dniestrem Wiatr Zmian, http://www.stosunki.pl/?q=content/nad-dniestrem-wiatr-zmian, (19.03.2015).
 • OBSERWATOR FINANSOWY (2014), Naddniestrze – zamrożony konflikt, http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/naddniestrze-zamrozony-konflikt/, (16.03.2015).
 • POPECSU Nicu (2010), EU Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts, New York.
 • SOLAK Janusz (2010), Mołdawia – republika na trzy pęknięta: Historyczno-społeczny, militarny i geopolityczny wymiar „zamrożonego konfliktu” o Naddniestrze, Toruń.
 • SUPPORT to CIVIL in Transnistria Building Confidence between Chisinau and Tiraspol 2007 to 2011 (2011), http://www.undp.org, (30.03.2015).
 • TRANSNISTRIA a bottom-up solution (2012), http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR63_TRANSNISTRIA_BRIEF_AW.pdf, (3.03.2015).
 • VARGHESE Mathew, Independent Evaluation of the UNDP Confidence Building Measures Intervention in Transnistria, http://erc.undp.org/evaluationadmin/manageevaluation/viewevaluationdetail.html?evalid=5412, (10.02.2015).
 • WEREMIUK Sławomir (2015), Przydatność teorii penetracji do analizy dominacji rosyjskiej w Europie Wschodniej po rozpadzie ZSRR – zarys problemu, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 12/15.
 • WŁODARSKA-BAGAN Agata (2014), Soft Power w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec państw „Bliskiej Zagranicy”, „E-politikon”, nr 3.
 • ZIELIŃSKA-GŁĘBOCKA Anna (1999), Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, „Studia Europejskie”, nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cef4c341-ca63-4d9a-83fa-e09546c4304f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.