PL EN


2014 | 17 | 52-86
Article title

Geneza rodu mjr. Aleksandra Iwańskiego, przebieg jego służby wojskowej i życie rodzinne

Content
Title variants
EN
Major Aleksander Iwanski family origins, the cours of his military service and family life
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The history of major Alexander Iwanski is associated with Tarnow and its neighbourhood for almost 150 years. First documented sign of his family, left in the birth certificate books, occurred in the Matrimony Register in 1805 and it was connected with Jan Kanty Iwanski and Franciszka Loszowska's wedding. The oldest son of this marriage Jan Kanty Junior and the grandson Franciszek Ksawery were on duty for many years as forest rangers. The first of them was a ranger in Jastrzabka Nowa near Zasow and the second one in Leki Gorne below Tarnow. Alexander Iwanski was born in 1892 in Dabie (near Mielec). His parents were Jan Tadeusz (the son of Franciszek Iwanski) a teacher in Tarnow and Rozalia from the Jaklinski family. After graduating from the Junior High School in Tarnow and beginning legal studies at Jagiellonian University in Cracow in 1914, Alexander Iwanski was conscripted to Austrian army. He served military service in the 56th Austrian infantry regiment fighting on a Russian, Romanian and Italian front. He also trained the soldiers in a reserve reeve in Kielce. Alexander Iwanski took part in gorlicka campaign in which the 56th Austrian infantry regiment fought for the Pustka Hill. At the end of May 1915, near Krakowiec, Alexander was seriously hurt in head and stayed in hospital in Vienna. For his military service and bravery he was honoured with Austrian distinctions: the Great Silver Bravery Order of the First Class and the Charles Military Cross. In 1918 he was on the Italian front as an officer and took part in the creation of the 12th Infantry Regiment of Wadowice. After returning with his army to Wadowice he was appointed to be the first aide-de-camp in the headquarters district Wadowice. After marrying Zofia Waligorska – the daughter of Franciszek Waligorski (retired post office cashier) his later duty was connected with the commissary. Zofia and Alexander Iwanscy had four children: Krystyna, Adam, Danuta and Andrzej. In the years 1919-1939 Alexander Iwanski took active part in the military service of the Officers Corps Commissary in Brzesc by the river Bug, in Grodno, Lodz, Warsaw, Bialystok, Katowice and Kielce. He had directional functions in all of the commissary divisions. After finishing the Commissary High School in 1925 in Warsaw, he had the military service in Lwow for six years. His brother Franciszek often visited him at that time. Franciszek was a pilot-observant and served in the 6th air regiment in Sknilowo near Lwow. For the last four years before the World War II Alexander Iwanski was the Director of the Receiving Group with the degree of the Major Commissary. His family spent a lot of months and sometimes even years with his grandparents Waligorscy in Wadowice. In 1937 the Iwanski family moved to Wadowice forever and their children Danuta and Adam continued learning in the local schools. After the broke out of the World War II and the evacuation to the West, major Alexander Iwanski served military service in France and in England (Scotland). In 1946 he returned home to his family. He died on 11th June 1965 in Krosno.
Year
Issue
17
Pages
52-86
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Bogunia-Paczyński A., Wadowiczanie na Pustkach, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2006, nr 10
 • Di Nardo R.L., Przełom. Bitwa pod Gorlicami – Tarnowem 1915, Poznań 2012
 • Doroziński J., Dziennik, Wadowice 1998
 • Iwańska A., Potyczki i przymierza; Pamiętnik 1918-1985, Warszawa 1993
 • Iwański A. (senior), Pamiętniki 1832-1876, A. Iwański ( junior), Wspomnienia 1881 – 1939, Warszawa 1968
 • Iwańska K., Franciszek Waligórski – poeta z Lwowa i Krosna oraz jego potomkowie, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2013, nr 16
 • Kaczmarek R., Polacy w Armii Kajzera. Na frontach I wojny światowej, Kraków 2014
 • M. Klimecki, Gorlice 1915, Warszawa 1991
 • F. Kusiak, Życie codzienne oficerów II Rzeczpospolitej, Kraków 1992
 • F.K. Latinik, Żołnierz polski pod Gorlicami 1915. Działalność 100. Pułku Ziemi cieszyńskiej, Przemyśl 1923
 • Małopolska i Podhale w latach wielkiej wojny 1914-1915, cz. I, red. R. Kowalski, Nowy Targ 2005
 • Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985, t. 2, Tarnów 2000
 • Odrowąż-Pieniążek Cz., Działania artylerii VI korpusu austriackiego w bitwie pod Gorlicami dnia 2 maja 1915, „Przegląd Artyleryjski”, 1938, R. XVI, z.10
 • Ostrowski S., Przewrót listopadowy na froncie (ze wspomnień osobistych), w: Dwunasty pułk piechoty w dniu wręczenia mu chorągwi przez obywateli ziemi wadowickiej i ku uczczeniu pamięci bitwy pod Leszniowem dnia 1 sierpnia 1920 r., Wadowice 1924
 • Rąkowski G., Ziemia lwowska. Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, cz. III, Pruszków 2007
 • Siwiec-Cielebon M., Powstanie garnizonu WP w Wadowicach – październik – grudzień, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2012, nr 15
 • Siwiec-Cielebon M., 11 listopada, „Echo Wadowic”, 1994, nr 17.
 • Sylwan. Organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego 1889, R. 7, nr 10
 • Szklarz D., Z chlubną tradycją w nowe stulecie. Monografia Szkoły Podstawowej nr 7 im. S. Staszica w Tarnowie, Tuchów 1997
 • Wrzesień 1939 r. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum, red. M. Witkowski, P. Wyrobiec, Wadowice 2009
 • Zagórniak M., Bitwa pod Gorlicami, w: Militarne i polityczne znaczenie Operacji Gorlickiej w działaniach wojennych I wojny światowej, red. A. Welc, Gorlice 1995
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505-0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cef538e3-3331-442e-8165-f036ffecafb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.