PL EN


2018 (R. XVII) | 4(70) | 283-291
Article title

Inicjatywy i ruchy sąsiedzkie

Content
Title variants
EN
Neighborhood initiatives and movements
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Issue
Pages
283-291
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Błaszczyk M. (2007), O więzi sąsiedzkiej w środowisku wielkomiejskim, [w:] Współczesna socjologia miasta. Wielość oglądów i kierunków badawczych dyscypliny, I. Borowik, K. Sztalt (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Bujwicka A. (2011), Typy wielkomiejskiego sąsiedztwa. Wyobrażone a praktykowane stosunki sąsiedzkie mieszkańców Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica”, nr 36.
 • Fischer C. (1982), To dwell among friends, Chicago: University of Chicago Press.
 • Guest A.M., Wierzbicki S.K. (1999), Social Ties at the Neighborhood Level. Two Decades of GSS Evidence, „Urban Affairs Review”, Vol. 35(1).
 • Henzler P. (red.), (2012), Aktywni mieszkańcy. Inicjatywy sąsiedzkie w praktyce, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.
 • Kalita D. (2016), Sąsiedzkość jako narzędzie pracy z mieszkańcami, [w:] D. Kalita (koncepcja i redakcja), Międzypokoleniowe spotkania sąsiedzkie – przewodnik dla mieszkańców, Biuro Festiwalowe IMPART, Wrocław.
 • Konarzewska A. (2014), Stosunki sąsiedzkie w aktywnych warszawskich sąsiedztwach, [w:] Dzień Sąsiada. Jak inicjatywy sąsiedzkie zmieniają Warszawę?, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 • Kryczka P. (1981), Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście: ideologie i rzeczywistość, PWN, Warszawa.
 • Leszkowicz-Baczyńska Ż. (2001), Zbiorowość miejska Zielonej Góry, [w:] Leszkowicz-Baczyńska Ż., Machaj I., Zdulski M., Zielona Góra. Socjologiczne studium miasta i jego mieszkańców, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.Model Domu Sąsiedzkiego, (2011), Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Gdańsk.
 • Pilch T. (1995), Metoda organizowania środowiska, [w:] Pedagogika społeczna, T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Sąsiedztwa i mikroorganizacje w polskiej przestrzeni społecznej – próba diagnozy i rekomendacje, (2009), Stowarzyszenie CAL Instytut Radlińskiej, Warszawa.
 • Starosta P. (2003), Fragmentaryzacja więzi społecznej i rekonstruowanie wspólnoty w dobie globalizacji, „Przegląd Socjologiczny”, t. 52(2).
 • Unger D.G., Wandersman A. (1983), Neighboring and its role in block organizations: An exploratory report, „American Journal of Community Psychology”, 11.
 • Wellman B. (1979), The community question: The intimate networks of East Yonkers, „American Journal of Sociology”, 84.
 • Zalewska J., Cobel-Tokarska M. (red.) (2014), Od obyczaju do mody: Przemiany życia codziennego, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cef59934-16d0-4e29-863a-e5a239ad9788
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.