PL EN


2019 | 17 | 88-97
Article title

Przydatność zawodowa z perspektywy pedagogiki pracy

Content
Title variants
EN
Professional usefulness from the perspective of work pedagogy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest pokazanie na osi czasu trzech perspektyw podejścia do badania przydatności zawodowej: 1) dotychczasowego dorobku w pedagogice pracy, 2) współczesnego postrzegania przydatności zawodowej oraz 3) kierunków myślenia o przyszłości przydatności zawodowej.
EN
The aim of the article is to show on the timeline the three perspectives of the approach to professional usefulness: 1) current achievements in work pedagogy, 2) contemporary perception of professional usefulness and 3) ways of thinking about the future of professional usefulness.
Year
Issue
17
Pages
88-97
Physical description
Contributors
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
References
 • Furmanek W., Podstawy edukacji zawodowej, FOSZE, Rzeszów 2000
 • Ludwikowska K., Przydatność zawodowa w perspektywie zatrudnialności, „Problemy Profesjologii” 2018, nr 2
 • Kabaj M., Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży, JPiSS, Warszawa 2012
 • Korabiowska-Nowacka K., Metodyka i wyniki badań przydatności w pracy absolwentów szkół zawodowych, PWN, Warszawa 1980
 • Korabiowska-Nowacka K., Procedura badań przydatności do pracy absolwentów szkół zawodowych, Osolineum, Warszawa 1974
 • Kwiatkowski S. (red.), Kompetencje przyszłości, FRSE, Warszawa 2018
 • Nowacki T., Podstawy dydaktyki zawodowej, PWN, Warszawa 1974
 • Nowacki T.W., Korabiowska-Nowacka K., Baraniak B., Nowy słownik pedagogiki pracy, WSP TWP, Warszawa 2000
 • Nowacki T., Wstęp do metodologii pedagogiki pracy, [w:] Nowacki T. (red.), Metodologia pedagogiki pracy, WSiP, Warszawa 1978
 • Nowacki T. Leksykon pedagogiki pracy, Inst. Techn. Ekspl., Warszawa 2004
 • Szlosek F., Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, APS, Warszawa 2015
 • Jeruszka U., Zatrudnialność w perspektywie pedagogiki pracy, Difin, Warszawa 2019
 • Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, WSP, Bydgoszcz 2005
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cefd1e5a-7f7c-4284-a803-c83becb274b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.