PL EN


2015 | 89-90 Redefinicje klasyki | 41-55
Article title

„Bracie, gdzie jesteś?” braci Coen – ludyczna gra pozorów czy autorskie wyznanie wiary w potęgę śmiechu?

Title variants
EN
The Coen Brothers’ ‘O Brother, Where Art Thou?’ – A Ludic Comedy of Appearances or an Author’s Confession of Faith into the Power of Laughter?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje, w jaki sposób teksty postmodernistyczne próbują reinterpretować klasykę filmową. Jednym z takich sposobów jest wprowadzenie przez twórców (braci Coen) w obręb tekstu filmowego kategorii historyczności. Rozumiana jest ona zarówno jako forma rekonstrukcji przeszłości, jak i parawan, za którym toczy się dyskurs dotyczący problemów współczesnego świata. Autor polemizuje z obecnymi w refleksji badawczej tezami negującymi możliwość generowania przez estetykę postmodernistyczną znaczeń wychodzących poza obręb tekstu. W interpretacji filmu „Bracie, gdzie jesteś?” Skupień koncentruje się więc na tych aspektach doświadczania historyczności, które są świadectwem przekroczenia „powierzchniowego” czytania znaczeń w tekście postmodernistycznym. W tym celu autor wybiera takie problemy jak: kwestia fałszywej adaptacji, nawiązania gatunkowe do kina lat 30., rola muzyki jako nośnika wyobrażeń o przeszłości, a także bezpośrednie odniesienie do matrycy, na której są budowane sensy filmu braci Coen, czyli klasycznego obrazu Prestona Sturgesa „Podróże Sullivana”.
EN
The article shows how postmodern works try to reinterpret classic film. One such method is the introduction by the artists (the Coen brothers) into the film text a category of historicity. It is understood as a form of reconstruction of the past, as well as a screen behind which the discourse on the problems of the modern era takes place. The author disagrees with the theses present in contemporary research that negate the possibility of the postmodern aesthetic generating meaning that extends beyond the sphere of the text. In his interpretation of O Brother, Where Art Thou?’ (2000) Skupień focuses on those aspects of experiencing historicity, which extend beyond the surface reading of meanings in a postmodern text. The author examines issues such as: the question of false adaptation, references to 1930s cinema, the role of music as a vehicle for our ideas regarding the past, and a direct reference to the matrix upon which the meaning of Coen brothers’ film is built: i.e. the classic film of Preston Sturges – ‘Sullivan’s Travels’.
Year
Pages
41-55
Physical description
References
  • Ankersmit, Franklin R. Historiografia i postmodernizm. W Postmodernizm, 145–172. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1997.
  • Baudrillard, Jean. Symulakry i symulacja. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2005.
  • Bergan, Ronald. The Coen Brothers. London: A Phoenix Paperback, 2001.
  • Booker, Keith M. Postmodern Hollywood. What’s new in film and why it makes us feel so strange. London: Greenwood Publishing Group, 2007.
  • Helman, Alicja. Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury. Poznań: Ars Nova, 1998. Hutcheon, Linda. Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii. W Postmodernizm, 378–398. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, 1997.
  • Loska, Krzysztof. Joel i Ethan Coenowie. Kino i postmodernizm. W Kino amerykańskie. Twórcy. Kraków: Rabid, 2006.
  • Pirolini, Alessandro. The Cinema of Preston Sturges. A Critical Study. Jefferson, North Carolina and London: MacFarland & Company, 2010.
  • Seeley, Tracy. “O Brother, What Art Thou?: Postmodern pranksterism, or parody with a purpose”. Post Script, Essays in Film and the Humanities 27 (2) (2008): 95–105.
  • Szacki, Jerzy. Spotkania z utopią. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf057ace-7b09-4c8d-a98a-5f815a730ee9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.