PL EN


2014 | 283 |
Article title

Badanie autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych utrwalonych w plikach MP3

Authors
Content
Title variants
EN
Autenticity investigation of digital audio recorded as MP3 files
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracy nakreślono problem wykrywania nieciągłości w nagraniach dźwiękowych poddanych stratnej kompresji i zaprezentowano nowe metody, które mogą być wykorzystane do badania autentyczności cyfrowych zapisów fonicznych. Prezentowane rozwiązania bazują na statystycznych analizie danych obliczonych na podstawie wartości współczynników MDCT. Wyznaczone wektory składające się z 228 cech zostały użyte jako sekwencje treningowe dwóch algorytmów uczenia maszynowego z nadzorem: liniowej analizy dyskryminacyjnej (LDA) oraz maszyny wektorów nośnych (SVM). Detekcja wielokrotnej kompresji została wykorzystana zarówno do wykrywania modyfikacji zapisu, jak również do ujawniania śladów montażu w cyfrowych nagraniach fonicznych. Skuteczność algorytmów służących do wykrywania nieciągłości została przetestowana na specjalnie przygotowanej w tym celu bazie nagrań muzycznych składającej się z blisko miliona plików MP3. Wyniki badań zostały omówione w kontekście wpływu parametrów kompresji na możliwość detekcji ingerencji w zapis cyfrowych nagrań fonicznych.
EN
In the work, the problem of detecting discontinuities in lossily compressed audio recordings was outlined and new methods that can be used to examine the authenticity of digital audio records were presented. The presented solutions are based on statistical analysis of the data, calculated on the basis of the value of MDCT coefficients. Designated vectors, consisting of 228 features, were used as the training sequences of two machine learning algorithms under the supervision of the linear discriminant analysis (LDA) and the support vector machine (SVM). Detection of multiple compression was both used to detect modification of the recording as well as to reveal traces of montage in digital audio recordings. The effectiveness of the algorithms for the detection of discontinuities was tested on the database of recorded music consisting of nearly one million MP3 files, specially prepared for this purpose. The results of the research were discussed in the context of the influence of parameters of the compression on the ability to detect interference in digital audio recordings.
Year
Issue
283
Physical description
Contributors
  • Biuro Badań Kryminalistycznych ABW
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf063f66-e1ff-4fb2-809c-3767b7620440
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.