PL EN


2019 | 73 | 3 (326) | 58-69
Article title

Sarkofag i drzwi. Rzecz o kruchości

Authors
Title variants
EN
Sarcophagus and Door. On Fragility
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Czarnobylska modlitwa Swietłany Aleksijewicz to organizm wielotekstowy, jego sens można projektować na wiele sposobów. W swojej lekturze książki autor pomija kilka istotnych dyskursów spośród tych, które najczęściej eksponowane są w tekstach analitycznych: polityczny, technologiczny, religijny, futurologiczny etc. Skupia się przede wszystkim na wyraźnie w niej obecnym dyskursie egzystencjalnym. Na zapisie cierpienia, bólu i śmierci będących udziałem uczestników katastrofy. W konkluzji przeciwstawia dwie, obecne w tekście metafory: „sarkofag” i „drzwi”. Sugeruje, że streszczają się w nich dwa kontradykcyjne sposoby myślenia o katastrofie w Czarnobylu.
EN
Chernobyl Prayer by Svetlana Alexievich is a multi-text organism whose meaning can be projected in many ways. While reading the book the author of this article omitted several essential discourses among those most often exposed in analytical texts: political, technological, religious, futurological, etc., and concentrated predominantly on the existential discourse: a register of the suffering, pain, and death experienced by the participants of the catastrophe. The conclusion contrasts two metaphors present in the discussed text: ”sarcophagus” and ”door”, suggesting that they summarise two contradictory modes of thinking about the Chernobyl catastrophe.
Year
Volume
73
Issue
Pages
58-69
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf0706ac-52f9-46c5-bfa8-2200ad07d160
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.