PL EN


Journal
2011 | 30 | 2-12
Article title

Modalny status zdań matematycznych

Content
Title variants
EN
The modal status of mathematical statements (in Polish)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawione i analizowane są trzy kontrprzykłady dla tezy, że wszystkie zdania matematyczne są konieczne, tzn. koniecznie prawdziwe lub koniecznie fałszywe: argument z przygodnych relacyjnych własności empirycznych, argument z własności wynikających z konwencjonalnych reprezentacji i argument z relatywizacji do modelu. Pierwsze dwa argumenty poddają się łatwemu podważeniu, do zakwestionowania trzeciego natomiast potrzebne jest przyjęcie dość silnego stanowiska realistycznego w teorii mnogości.
EN
The paper contains an analysis of three counterexamples to the view that all mathematical statements are necessary, i.e. necessarily true or necessarily false: an argument from contingent, relational, empirical properties, an argument from properties based on conventional representations and an argument from model relativity. The first and the second argument can be rejected easily, while to answer the third argument one has to adopt a quite strong set-theoretic realism.
Journal
Year
Issue
30
Pages
2-12
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
  • Mill [1962] – J.S. Mill, System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, t. I, tłum. Cz. Znamierowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962.
  • Murawski [2001] – R. Murawski, Filozofia matematyki. Zarys dziejów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  • Resnik [1997] – M. Resnik, Mathematics as a Science of Patterns, Clarendon Press, Oxford 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf095500-0566-411b-a744-89d17bc6b373
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.