PL EN


2016 | 58 | 2 | 243-268
Article title

Żołnierskie drogi ks. kapelana Grzegorza Kuryłasa

Content
Title variants
EN
The Soldier’s Fate of Chaplain Fr. Grzegorz Kurylas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o losie ks. Grzegorza Kuryłasa, kapelana w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej. W czasie II wojny światowej duchowny był organizatorem i szefem duszpasterstwa wojskowego wyznania prawosławnego w Armii Polskiej w ZSRR i Armii Polskiej na Wschodzie. Z pewnością postać ks. Grzegorza należy do najbardziej ciekawych i złożonych w dziejach wojskowego duszpasterstwa prawosławnego w omawianym okresie. Wokół historii księdza narosło wiele niejasności i kontrowersji. W oparciu o źródła archiwalne z Polski i Wielkiej Brytanii Autor omawia kolejne etapy jego służby duszpasterskiej w wojsku. Szlaki żołnierski i kapłański duchownego zostały ukazane na tle wydarzeń politycznych, które wówczas się dokonywały w kraju.
EN
The article deals with the fate of Fr. Grzegorz Kurylas, who was a chaplain in the armed forces of the Second Republic and the head of the military Orthodox chaplaincy in the Polish Army both in the Soviet Union and in the East during World War II. Fr. Kurylas certainly was an interesting personality and one of the most complex people in the history of the Orthodox military chaplaincy in the discussed period. Although he has always been very controversial among his contemporaries, his life and work are little explored. Based on the archival sources from Poland and Great Britain, the Author discusses the successive stages of his pastoral ministry in the army. His life’s path as a soldier and priest is presented against the background of the political events that took place in the country at that time.
Year
Volume
58
Issue
2
Pages
243-268
Physical description
Contributors
References
 • Chomik, Piotr. 1997. Ks. kpt. Grzegorz Kuryłas. Polski Żołnierz Prawosławny 2: 15.
 • Dzwonkowski, Roman. 2003. Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939 – 1988. Lublin: TNKUL.
 • Grzybowski, Jerzy. 2007. Białorusini w polskich regularnych formacji wojskowych w 1918-1945.Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.
 • Hajduczenia, Mikołaj. 2004. Prawosławne duszpasterstwo wojskowe w II Rzeczypospolitej (na przykładzie DOK VIII Toruń).W Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, Red. J. Ziółek, A. Barańska i inni, 409-421. Lublin: TNKU.
 • Kalendarz 2014. 20-lecie restytucji Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Warszawa 2013: Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego.
 • Kot, Stanisław. 1955. Listy z Rosji do gen. Sikorskiego. Londyn: Jutro Polski.
 • Mochnacz, Mikołaj. 2013. List do redakcji. Polski Żołnierz Prawosławny 3: 6.
 • Odziemkowski, Janusz. 1998. Służba duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945. Warszawa: Bellona.
 • Romaniuk, Przemysław. 1998. Spod Monte Cassino na Sybir. Deportacja żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z Białorusi, Litwy i Ukrainy w 1951 r. Warszawa: Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Siemaszko, Zbigniew Sebastian. 1991. W sowieckim osaczeniu. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna.
 • Waszkiewicz, Zofia. 2000. Duszpasterstwo w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Wesołowski, Marek. 2004. Duszpasterstwo w II Korpusie generała Władysława Andersa, Kielce: Color Press.
 • Wójtowicz-Huber, Bernadetta. 2008. „Ojcowie narodu”. Duchowieństwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867 – 1918). Warszawa: WUW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf0aa042-c3ab-4eb4-9de0-3d4717ab3c16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.