PL EN


2010 | 11 | 2 | 161-170
Article title

Weryfikacja efektywności pośrednich form inwestowania w towary na przykładzie Deutsche Bank Liquid Commodity Index

Authors
Content
Title variants
EN
Verification of efficiency of indirect commodity investments on the base of Deutsche Bank Liquid Commodity Index
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inwestycje na rynkach towarowych zyskują coraz większą popularność. Inwestorzy mają do dyspozycji bezpośrednie i pośrednie formy inwestowania. Wśród nich na uwagę zasługują indeksy towarowe. W związku z tym, że WGT do chwili obecnej nie stworzyła własnego indeksu, polscy inwestorzy nie mają możliwości inwestowania w rodzimy indeks towarowy. W Niemczech od 1988 notowany jest towarowy indeks DBLCI. Celem niniejszej pracy jest weryfikacja efektywności inwestycyjnej tego indeksu w odniesieniu do indeksu DAX. Na podstawie dziennych notowań obu indeksów w okresie 06.02.2006 – 30.12.2009 wyznaczono podstawowe charakterystyki i zastosowano odpowiednie testy statystyczne.
EN
Investments on commodity markets have grown in popularity. There are several direct and indirect ways of investing in commodities. One of the most interesting forms of commodity investments are commodity indices. As the Warsaw Commodity Exchange has not created its own index yet, Polish investors have no opportunity to invest in any domestic commodity index. Whereas in Germany there is quoted the Deutsche Bank Liquid Commodity Index created in 1988. The aim of the paper is to assess efficiency of investing in the index in comparison to the stock index DAX. The research covers daily quotations of the two indices from 06.02.2006 to 30.12.2009. These constitutes the basis to calculate fundamental characteristics and to apply proper statistical tests.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
161-170
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
References
  • Balarie E. (2007) Commodities for every portfolio, John Wiley&Sons, New Jersey.
  • Charemza W., Deadman D. F. (1997) Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
  • Elton E.J., Gruber M.J. (1998) Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa.
  • Geman H. (2007) Commodities and commodity derivatives, John Wiley&Sons, New Jersey.
  • Gruszczyński M., Kluza S., Winek D. (2003) Ekonometria, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
  • Jansen G.R., Johnson R.R., Mercer J.M. (2000) Efficient use of commodity futures in diversified portfolios, The Journal of Futures Markets, Vol. 20, No 5, s. 489-506.
  • Mersereau K. H. (2004) The benefits of investing in commodities, The Advisor, Vol. 10, Issue I, www.ksmea.com
  • Osińska M. (2006) Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
  • The benefits of commodity investment: 2006 update. Centre for International Securities and Derivatives Markets, University of Massachusetts, www.cisdm.org
  • Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. (2008) Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf0eed38-39e9-45cc-a677-6b3ae42d6405
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.