Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 20 | 12 | 28-34

Article title

Społeczno-kulturowe czynniki lojalności konsumentów alkoholu

Content

Title variants

EN
Social and cultural factors of alcohol consumers loyalty

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule zagadnienie lojalności związanej z szeroko rozumianą konsumpcją alkoholu osadzone jest w perspektywie marketingu społecznego. Celem artykułu jest eksploracja zachowań i postaw lojalności konsumentów wobec alkoholu przez pryzmat czynników społeczno-kulturowych, takich jak: etnocentryzm, patriotyzm, lokalność i nostalgia. Lojalność konsumenta wobec alkoholu w kontekście społecznym powstaje jako symboliczna reprezentacja i wzajemność postawy lojalności tego konsumenta wobec konkretnej grupy osób. Wiąże się to ze specyfiką symbolicznej konsumpcji alkoholu w kulturze Polskiej. Lojalność konsumentów alkoholu powstająca pod wpływem każdego z analizowanych czynników społeczno-kulturowych ma odmienny charakter. Głębsze zrozumienie mechanizmów powstawania lojalności konsumentów wobec różnych obiektów związanych z alkoholem umożliwia podejmowanie bardziej adekwatnych działań kampanii marketingu społecznego skierowanych przeciw nadmiernej i szkodliwej konsumpcji alkoholu.
EN
The loyalty issue related to widely understood alcohol consumption presented in the paper is embedded within the social marketing perspective. The goal of the paper is exploration consumers loyalty attitudes and behaviours towards alcohol in the light of social and cultural factors such as: ethnocentrism, patriotism, locality and nostalgia. Consumer loyalty towards alcohol in the social context appears as symbolic representation and reciprocity of the loyalty attitude of that consumer towards particular group of people. It is related to the specificity of the symbolic consumption of the alcohol in the Polish culture. Alcohol consumers loyalty, which appears under influence of each of the analyzed social and cultural factors is different in its nature. Deeper understanding of the mechanisms of appearing of consumers loyalty towards different objects related to the alcohol, enables making more adequate actions of social marketing campaigns directed against excessive and harmful alcohol consumption.

Year

Volume

20

Issue

12

Pages

28-34

Physical description

Dates

published
2013-12-20

Contributors

  • Politechnika Białostocka
  • Wydział Zarządzania

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cf149402-52af-40fa-a732-3ec7cdb48d08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.