PL EN


2017 | 37 | 1 | 121-140
Article title

Die Diskussion über die Unauflöslichkeit der Ehe im Zusammenhang mit dem nachsynodalen apostolischen Schreiben Amoris laetitia. Einige offene Fragen

Authors
Content
Title variants
EN
The Discussion about the indissolubility of Marriage on the margin of Amoris laetitia. Some open questions
PL
Dyskusja o nierozerwalności małżeństwa na marginesie adhortacji Amoris laetitia. Pytania otwarte
Languages of publication
DE EN PL
Abstracts
EN
The indissolubility of sacramental marriage has been over the centuries the crucial point of the teaching of the Catholic Church about marriage based on the Jesus’ expressions about marriage and divorce. The indissolubility of marriage can be understood in a twofold manner. The first dimension is the moral indissolubility which means a serious moral obligation of being faithful towards the husband. Marriage should not be dissolved but in fact it is dissolved in an increasing number of Christian couples. But there is also the second dimension – the ontological indissolubility. Being a creation of God the sacramental marriage cannot be dissolved, even if the relationship breaks apart. Though Pope Francis emphasizes that the Church’s teaching about marriage remains unchanged, some passages of the Papal Letter cannot be interpreted clearly. As a result, the statements of the particular bishop conferences as well as the guidelines launched by some bishops concerning the pastoral care of divorced and remarried couples are ambiguous. The author of the article stands for the integral keeping of the entire teaching of the church about the indissolubility of the sacramental marriage in every new proposal for the pastoral care of people living in “irregular” situations.
PL
Nierozerwalność sakramentalnego małżeństwa była przez wieki centralnym punktem nauczania Kościoła katolickiego o małżeństwie, bazującego na wypowiedziach Jezusa na temat małżeństwa i rozwodu. Pojęcie „nierozerwalność małżeństwa” można rozumieć w dwojaki sposób. Pierwszym wymiarem jest nierozerwalność moralna, która oznacza poważne zobowiązanie do wierności wobec prawowitego małżonka. Małżeństwo nie powinno być rozwiązywane, jednak w praktyce rozpada się i ostatecznie rozchodzi się pokaźna liczba chrześcijańskich małżeństw. Jednak jest jeszcze drugi wymiar, jakim jest nierozerwalność ontologiczna. Jako Boże dzieło sakramentalne małżeństwo nie tylko nie powinno, ale nie może zostać rozwiązane nawet wtedy, gdy rozpada się relacja między małżonkami. Mimo deklaracji papieża Franciszka, że nauczanie Kościoła w tym obszarze pozostaje niezmienione, pewne fragmenty adhortacji mogą być różnie interpretowane. W efekcie oświadczenia różnych episkopatów oraz pierwsze instrukcje duszpasterskie wydane przez biskupów, a dotyczące duszpasterstwa rozwiedzionych żyjących w nowych związkach, są bardzo różne. Autor artykułu opowiada się za tym, by we wszystkich nowych propozycjach dotyczących duszpasterstwa osób znajdujących się w sytuacjach nieregularnych zachowana została integralność nauczania Kościoła o nierozerwalności małżeństwa.
Contributors
 • Theologische Fakultät der Universität von Warmia and Mazury in Olsztyn
References
 • Archdiocese of Philadelphia, Pastoral guidelines for implementing Amoris laetitia, in: http://archphila.org/wp-content/uploads/2016/06/AOP_AL-guidelines.pdf (21.11.2016).
 • Bartnicki R., Nauka Jezusa o nierozerwalności małżeństwa w Mk 10,1-12, in: WStT 26 (2013), Nr. 1, S. 11–30.
 • Bartnicki R., Będą dwoje jednym ciałem. Małżeństwo w świetle Nowego Testamentu, Warszawa 2007.
 • Basic criteria for the implementation of chapter VIII of Amoris Laetitia, in: http://www.cyberteologia.it/2016/09/basic-criteria-for-the-implementation-of-chapter-viii-of-amoris-laetitia/ (21.09.2016).
 • Beckmann R., Das Evangelium der ehelichen Treue. Eine Antwort auf Kardinal Kasper, Kißlegg 2015.
 • Benedykt XVI., Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”, Watykan 2007.
 • Caffara C., Sakramentalna ontologia a nierozerwalność małżeństwa, in: R. Dodaro (Hg.), Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i komunia w Kościele katolickim, Poznań 2015, S. 161–173.
 • Corbett J. u.a., Recent Proposals for the Pastoral Care of the Divorced and Remarried: A Theological Assessment, in: “Nova et Vetera” (Eng.) 12 (2014), No. 3, S. 601–630.
 • Dodaro R., Wprowadzenie w istotę sporu, w: Ders. (Hg.), Pozostać w prawdzie Chrystusa, Poznań 2015, S. 7–30.
 • Finnis J., Grisez G., An open letter to pope Francis, in: https://www.firstthings.com/web-exclusives/2016/12/an-open-letter-to-pope-francis (19.12.2016).
 • Flatten H., § 88 Nichtigerklärung, Auflösung und Trennung der Ehe, in: J. Listl, H. Müller, H. Schmitz (Hgg.), Handbuch des katholischen Kirchenrechtes, Regensburg 1983, S. 815–826.
 • Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska„Amoris laetitia“, Watykan 2016.
 • Frankenmölle H., Matthäuskommentar, Bd. II, Düsseldorf 1997.
 • Gemeinsame Erklärung der Teilnehmer der Deutschen Bischofskonferenz zum Abschluss der XIV. Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Die Berufung und Sendung der Familie in Kirche und Welt von heute. Texte zur Bischofssynode 2015 und Dokumente der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2015, S. 232–235.
 • Gnilka J., Das Matthäusevangelium (HthKNT), Bd. I–II, Freiburg – Basel – Wien 1988.
 • Guidelines for the pastoral accompaniment of Christ’s faithful who are divorced and remarried without a decree of nullity, in: http://caedm.ca/Portals/0/documents/family_life/2016-09-14_PastoralAccompanimenttoDivorcedandRemarried.pdf (21.09.2016).
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Watykan 1981.
 • Kampowski S., “Amoris laetitia” contains many (orthodox) possibilities of pastoral care, in: http://www.ncregister.com/daily-news/amoris-laetitia-contains-many-orthodox-possibilities-of-pastoral-care (20.09.2016).
 • Kasper W., Das Evangelium von der Familie. Die Rede vor dem Konsistorium, Freiburg – Basel – Wien 2014.
 • Luz U., Das Evangelium nach Matthäus, Bd. I/1–4 (EKK), Zürich – Neukirchen-Vluyn 1992–2002.
 • Malina A., Biblia o nierozerwalności małżeństwa, in: „Sympozjum” 14 (2010), Nr. 1, S. 9–26.
 • Müller G., What can we expect from the family?, in: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351294?eng=y (21.09.2016).
 • Nadzieja rodziny. Z kardynałem Ludwigiem Müllerem rozmawia Carlos Granados, Kraków 2014.
 • Pesch R., Das Markusevangelium (HthKNT), Bd. II, Freiburg – Basel – Wien 1977.
 • Pompedda M.F., Kirchenrechtliche Problematiken, in: R. Voderholzer (Hg.), Zur Seelsorge wiederverheirateter Geschiedener. Dokumente, Kommentare und Studien der Glaubenskongregation, Würzburg 2014, S. 57–74.
 • Ratzinger J. / Benedikt XVI., Einleitung, w: R. Voderholzer (Hg.), Zur Seelsorge wiederverheirateter Geschiedener. Dokumente, Kommentare und Studien der Glaubenskongregation, Würzburg 2014, S. 13–31.
 • Sand A., Das Evangelium nach Matthäus (RNT), Regensburg 1986.
 • Schnackenburg R., Die sittliche Botschaft des Neuen Testamentes, Bd. I:. Von Jesus zur Urkirche (HthKNT Suplementband 1), Freiburg – Basel – Wien 1986.
 • Schockenhoff E., Chancen zur Versöhnung? Die Kirche und die verheirateten Geschiedenen, Freiburg – Basel – Wien 2011.
 • Seeking Clarity: A Plea to Untie the Knots in „Amoris Laetitia“, in: https://www.lifesitenews.com/news/full-text-of-4-cardinals-letter-to-pope-francis-with-explanatory-notes-and (18.09.2016).
 • Schönborn Ch., Einleitung, w: Ders. (Hg.), Berufung und Sendung der Familie. Die zentralen Texte der Bischofssynode, Freiburg i.Br. 2015, S. 7–21.
 • Światłość świata. Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem, Kraków 2011.
 • Wojciechowski M., Oddalenie żony czy rozwód? Język biblijny a dzisiejsze postrzeganie małżeństwa i jego rozpadu, in: „Forum Teologiczne” 13 (2012), S. 39–51.
 • Wollbold A., Pastoral mit wiederverheirateten Geschiedenen – gordischer Knoten oder ungeahnte Möglichkeiten?, Regensburg 2015.
 • Żywica Z., Klauzula rozwodowa a „większa sprawiedliwość” według ewangelisty Mateusza (5,31-32; 19,3-9), in: „Forum Teologiczne” 13 (2012), S. 53–67.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf14d8cf-fe99-457f-95ea-c8e10c637f37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.