PL EN


2005 | 4/2005 (10) | 209-226
Article title

Publiczne i prywatne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce. Ile nas kosztuje ochrona zdrowia?

Content
Title variants
EN
Public and private expenditure on health care in Poland. How expensive is health care for us?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest omówieniu źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce w latach 1995-2003. O ile określenie poziomu finansowania ze źródeł publicznych nie budzi wątpliwości, to określenie poziomu finansowania ze źródeł prywatnych nie jest jednoznaczne. W wielu publikacjach krajowych, w informacjach zawartych w wydawnictwach statystyki międzynarodowej finansowanie prywatne w Polsce utożsamia się zazwyczaj z wydatkami prywatnymi gospodarstw domowych na ochronę zdrowia, szacowanymi na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych. Autorzy starają się wykazać, że takie szacunki poziomu finansowania prywatnego są niepoprawne metodologicznie i dają zaniżony obraz wkładu podmiotów prywatnych w polski system ochrony zdrowia, przez co łączna suma środków finansowych znajdujących się w systemie ochrony zdrowia jest poważnie niedoszacowana.
EN
The article discusses the sources of financing health care in Poland in the years 1995-2003. Though the determination of the level of financing from public sources is doubtless, the determination of the level of financing from private sources is not unambiguous. In numerous Polish publications and in the information in publications of international statistics private financing in Poland is identified usually with private expenditure of households on health care, estimated on the basis of the results of examining budgets of households. The authors have attempted at presenting that such estimates of the level of private financing are methodologically inaccurate and display an underestimated image of the input of private entities into the health care system in Poland, resulting in substantial underestimation of the financial resources available in the health care sector.
Keywords
Year
Issue
Pages
209-226
Physical description
Dates
published
2005-12-15
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Baran, A. 2004. Zróżnicowanie wydatków gospodarstw domowych na ochronę zdrowia. Polityka Zdrowotna, t. II.
 • Budżety gospodarstw domowych, GUS Warszawa 1996-2004.
 • Health Insurance in Europe, CEA 2002.
 • Ministerstwo Zdrowia. 2004.
 • Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce-Zielona Księga, Warszawa.
 • Ochrona zdrowia, gospodarstwach domowych, GUS Warszawa.
 • OECD Health Data 2003 i 2004.
 • Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. Między racjonowaniem i racjonalizacją, pod kierunkiem S. Golinowskiej "Trzeci etap reform", CASE, www.case.com.pl.
 • Rocznik Statystyczny RP, GUS Warszawa 2000 i 2004.
 • Skrzypczak, Z. i J. Haczyński. 2004. Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2002. Problemy Zarządzania, nr 4/2004.
 • Sobczak, A. 2004. Poczucie niebezpieczeństwa. Menedżer Zdrowia, nr 5/2004.
 • Warunki życia ludności, GUS Warszawa.
 • Zielony Bubel -rozmowa z dr Katarzyną Tymowską. Menedżer Zdrowia, nr 1/2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf1a7860-78d8-42ec-91a2-7f909f995066
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.