Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 22 | 321-342

Article title

Elementy prawa naturalnego i politycznego

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

22

Pages

321-342

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Polska
author

References

 • Hobbes T., Decameron physiologicum, czyli 10 dialogów o filozofii naturalnej, przeł. i wstępem opatrzył K. Wawrzonkowski, (w:) J. Żelazna i A. Grzeliński (red.), Empiryczne podstawy i obrzeża filozofii siedemnastego wieku, WN UMK, Toruń 2014, s. 93-137.
 • Hobbes T., Elementy filozofii, przeł. Cz. Znamierowski, PWN, Kraków 1956. Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przeł. Cz. Znamierowski, Aletheia, Warszawa 2009.
 • Hobbes T., Malmesburiensis Opera Philosophica quae Latina Scripsit, Studio et labore Gulielmi Molesworth, Londini 1839-1845.
 • Hobbes T., The Elements o f Law, Natural and Politic, by Thomas Hobbes o f Malmesbury, Edited with a Preface and Critical Notes by Ferdinand Tonnies, To which are Subjoined Selected Extracts from Unprinted Mss. o f Thomas Hobbes, Elibron Classics, London 2007.
 • Hobbes T., The English Works o f Thomas Hobbes o f Malmesbury; Now First Collected and Edited by Sir William Molesworth, Bart., Bohn, London 1839-1845.
 • Descartes R., Medytacje o pierwszej filozofii wraz z zarzutami uczonych mężów i odpowiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem, przeł. M. i K. Ajdukiewiczowie, S. Swieżawski i I. Dąmbska, PWN, Warszawa 1958. Gaskin J.C.A., Wprowadzenie, (w:) T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przeł. Cz. Znamierowski, Aletheia, Warszawa 2009, s. 9-53.
 • MacDonald H., Hargreaves M., Thomas Hobbes: A Bibliography, London 1952.
 • Mintz S.I., The Hunting o f Leviathan, Cambridge University Press, Cambridge 1969.
 • Peters R., Hobbes, Harmondsworth 1956.
 • Raphael D.D., Hobbes: Morals and Politics, London 1977.
 • Rawls J., Wykłady z historii filozofii polityki, przeł. S. Szymański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Skinner Q., Moralna niejasność a renesansowa sztuka krasomówcza, przeł. K. Wawrzonkowski, (w:) J. Grygieńć (red.), Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska, WN UMK, Toruń 2016, s. 61-92. Sorell T. (ed.), Cambridge Companion to Hobbes, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
 • Sorell T., Hobbes, London - New York 1986.
 • Tokarczyk R., Hobbes, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.
 • Tuck R., Hobbes, Oxford - New York 1986.
 • Wawrzonkowski K., O wieloznaczności terminu „pojęcie ” w filozofii Hobbesa, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, Białystok 2015, nr XXVII, s. 255-270.
 • Wawrzonkowski K., Thomasa Hobbesa koncepcja wyobraźni, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, Białystok 2012, nr XXIV, s. 19-36.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1234-4087

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cf1d6f11-7285-4716-9e11-c3c91d3f0762
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.