PL EN


2012 | 4 (339) | 55-65
Article title

TSL Sector Companies and Their Offer of Logistics Services

Content
Title variants
PL
Firmy sektora TSL i ich oferta obsługi logistycznej
RU
Фирмы сектора TSL и их предложение логистического обслуживания
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: This study focuses on the description of the activity of suppliers active in the domestic market of TSL services, with special regard to key factors of their competitive advantage as well as the scope of services provided. Methodology: The source basis consists of the results of direct studies carried out on a purposely selected group of 168 companies. TSL sector companies constituted 64% of the sample and logistics clients - 36%. The results were analysed with the use of basic descriptive statistics methods. Results: Most service providers are international entities offering a wide variety of services adjusted to the needs of diverse market segments. Their fundamental source of income is road transport and shipping. Logistics experience and complexity of service are the main characteristics of their market offer. Conclusions: Logistics operators are entities whose impact on the market economy is considerable and constantly develops. They are marked by a flexible approach to the client as well as effective implementation of logistic processes. The importance of logistics standards as factors diversifying competences of suppliers is decreasing in the market under analysis. We may expect a rise in marketing importance for the activity of logistics service providers in the nearest future.
PL
Cel artykułu: Niniejsze opracowanie koncentruje się na opisie działalności oferentów funkcjonujących na krajowym rynku usług TSL, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych czynników ich przewagi konkurencyjnej oraz zakresu świadczonych usług. Metodyka: Podstawę źródłową stanowią wyniki badań bezpośrednich, które przeprowadzono na celowo dobranej grupie 168 przedsiębiorstw. 64% próby stanowiły firmy sektora TSL, a 36% ─usługobiorcy logistyczni. Do opracowania wyników wykorzystano podstawowe metody statystyki opisowej. Wyniki: Większość usługodawców to podmioty o międzynarodowym zasięgu z bogatą paletą usług dopasowanych do potrzeb różnych segmentów rynku. Ich podstawowym źródłem dochodów są transport drogowy i spedycja. Doświadczenie logistyczne i kompleksowość obsługi to główne wyróżniki ich oferty rynkowej. Wnioski: Operatorzy logistyczni to podmioty o znaczącym i stale rosnącym wpływie na gospodarkę rynkową. Ich cechą charakterystyczną jest elastyczne podejście do klienta oraz efektywna realizacja procesów logistycznych. Na badanym rynku maleje znaczenie standardów logistycznych jako czynników różnicujących kompetencje oferentów. W najbliższym czasie można spodziewać się wzrostu znaczenia marketingu w działalności usługodawców logistycznych.
RU
Цель статьи: Разработка сосредоточена на описании деятельности фирм, предлагающих свои услуги, которые функционируют на национальном рынке услуг TSL (транспортного экспедирования и логистики), с особым учетом основных факторов их конкурентного преимущества и диапазона предоставляемых услуг. Методика: Основу в качестве источника представляют собой результаты прямых исследо- ваний, проведенных на сознательно выбранной группе 168 предприятий. 64% выборки представляли фирмы из сектора TSL, а 36% ─ логистические услугодатели. Для разработки результатов использовали основные методы описательной статистики. Результаты: Большинство услугодателей – субъекты с международным масштабом действия и с богатой палитрой услуг, приспособленных к нуждам разных сегментов рынка. Их основным источником доходов является автодорожный транспорт и экспедирование. Логистический опыт и комплексный характер обслуживания – главные показатели их рыночного предложения. Выводы: Логистические операторы – субъекты со значительным и постоянно возрастающим влиянием на рыночную экономику. Характерной чертой их является гибкий подход к клиенту и эффективное осуществление логистических процессов. На обследуемом рынке
Year
Issue
Pages
55-65
Physical description
Dates
published
2012-07-2012-08
Contributors
 • Department of Business Logistics, University of Economics in Katowice
References
 • A List of 500 Largest Polish Companies (a Report in Polityka weekly), published: http://www.lista500.polityka.pl/rankings/show
 • Brdulak, H., Łańcuchy dostaw w zmiennych warunkach rynkowych, [in:] Logistyka w Polsce – raport 2011, I. Fechner, G. Szyszka (ed.), ILiM, Poznań 2011.
 • Brdulak, H., Polski rynek TSL w 2011 r., “Rzeczpospolita” 2012, LTS, nr 2.
 • Cichosz, M., Branża KEP – elastyczne podejście do potrzeb klientów, “Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2011, nr 12.
 • Dalszy spadek cen transportu, “Transport Market Monitor” 2012, nr 11, published: 11.05.2012, www.
 • transportmarketmonitor.com/files/5676JHSA/120522_TMM_11_PL.pdf
 • Ekiert, S., Moment prawdy, “Top Marki – katalog marek rynku logistycznego”, KMG Media, Warszawa 2009.
 • European Economic Forecast, European Commission, published: 23.04.2012,
 • http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-1_en.pdf
 • Hanus, P., Kempny D., Kasperek, M., Niestrój, K., Kierunki rozwoju obsługi logistycznej, UE,Katowice 2010.
 • Jabłoński, W., Firma dobrych relacji z klientami, “Marketing w Praktyce” 2002, nr 11.
 • Large, R. O., Kramer, N., Hartmann, R. K., Customer-specific adaptation by providers and their perception of 3PL-relationship-success, “International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 2011, nr 9.
 • Leszczyński, M., Pracownik zaangażowany, klient zadowolony, “Marketing w Praktyce” 2002, nr 4.
 • Logistyka przyszłości, H. Brdulak (ed.), PWE, Warszawa 2012.
 • Łunarski, J, Zarządzanie jakością w logistyce, Pol. Rzesz., Rzeszów 2009.
 • Płaczek, E., Modele rozwoju usługodawców logistycznych, UE, Katowice 2012.
 • Rutkowski, R., Cichosz, M., Nowicka, K, Pluta-Zaremba, A., Branża przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych – wpływ na polską gospodarkę, CDiEG, Warszawa 2011.
 • Sikorski, P. M., Spedycja w praktyce – wiek XXI, PWT, Warszawa 2008.
 • Szreter, P., Badanie satysfakcji klientów, “Eurologistics” 2011, nr 6.
 • Szreter, P., Zapotrzebowanie na outsourcing. “Eurologistics” 2011, nr 6.
 • Szuster, M., Kluczowe czynniki współpracy firm produkcyjnych z operatorami 3PL, [in:] Wyzwania dla marketingu i sprzedaży na rynku B2B, P. Kwiatek, G. Leszczyński, M. Zieliński (ed.), Advertiva, Poznań 2009.
 • Ślubowski, S., Rynek transportu i logistyki w Polsce, ING, Warszawa 2007.
 • Usługi logistyczne – teoria i praktyka, W. Rydzkowski (ed.), ILiM, Poznań 2011.
 • World Economic Situation and Prospects, Department of Economic and Social Affairs and United Nations Conference on Trade and Development, published: 08.06.2012, http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2012wesp.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf213b5b-03cf-4a4d-ba01-57b31052c3cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.