PL EN


2014 | 201 | 337-349
Article title

Wytyczne polityki rachunkowości zamkniętych funduszy inwestycyjnych w świetle źródeł prawa

Content
Title variants
EN
Guidelines of Accounting Policies for Close-End Investment Funds in the Light of Law Regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the face of dynamic development of financial market, the problems of accounting and financial reporting of close-end investment funds have come into prominence. In the paper, the legal rules of accounting policies for close-end investment funds have been described. The goal of the paper is the analysis of the accounting policies of exemplary closeend investment funds in relation to reaching investment goals. The author of the paper has also suggested that exceeding of investment limits should be presented in the audit opinion.
Year
Volume
201
Pages
337-349
Physical description
Contributors
References
  • Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje - metody oceny - analiza, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
  • Krupa D., Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2008.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, Dz.U. z 2007 r., nr 250, poz. 1871.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. z 2004 r., nr 149, poz. 1674.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowej treści emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, Dz.U. z 2012 r., nr 0, poz. 28.
  • Sas-Kulczyka K., Choryło D., Król J., Lasota Z., Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, Fundusze inwestycyjne i emerytalne, WIG PRESS, Warszawa 1998.
  • Shy' O., Stenbacka R., Market Structure and Diversification of Mutual Funds, "Journal of Financial Markets" 2003, Vol. 6, No. 4.
  • Szczepankiewicz E.I., Rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w: Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, red. W. Gabrusewicz, SKwP, Warszawa 2012.
  • Ustawa o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 r., Dz.U. z 2004 r., nr 146, poz. 1546 z późń. zm.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf23be8b-e913-4ff8-a4f6-cab2006e1b13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.