PL EN


2014 | 198 cz 2 | 236-246
Article title

Znaczenie nietradycyjnych kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce w latach 2007-2012

Content
Title variants
EN
The Importance of Non-Traditional Insurance Distribution Channels in Poland in 2007-2012
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the paper is to analyse the chosen aspects of direct and indirect insurance sales in Poland with the goal to indicate the importance of non-traditional insurance distribution channels over a given period of time. The changes of the importance of non-traditional insurance distribution channels is interpreted with regard to the changes of the share of gross premium written within a given direct or indirect distribution channel in the total direct or indirect gross premiums written, respectively. The analysis of data confirmed that the importance of some non-traditional insurance distribution channels is growing, whereas the importance of others is declining. Additionally, the data showed that the importance of a given non-traditional channel is related to insurance branch (life or non-life).
Year
Volume
Pages
236-246
Physical description
Contributors
References
 • Babbel D.F., Santomero A.M.: Risk Management by Insurers: An Analysis of the Process. Working Paper. The Wharton School, University of Pennsylvania, http://fic. wharton.upenn.edu/fic/papers/96/9616.pdf [dostęp: 10.02.2012].
 • Grabski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. PWE, Warszawa 1994.
 • Hadyniak B.: Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe. W: Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki. Red. J. Handschke, J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2010.
 • Kaczała M.: Pośrednicy ubezpieczeniowi. W: Pośrednictwo finansowe w Polsce. Red. W. Przybylska-Kapuścińska. CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Kowalewski E.: Makler ubezpieczeniowy - broker. OPO TNOiK, Bydgoszcz 2001.
 • Kowalewski E.: Pośrednictwo ubezpieczeniowe. W: Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Red. E. Kowalewski. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Toruń 2006.
 • Kufel-Siemińska A.: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych w Polsce wobec integracji z Unią Europejską. W: Finanse, bankowość, ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Tom 3. Ubezpieczenia. Red. K. Znaniecka. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2002.
 • Kufel-Siemińska A.: Kanał dystrybucji usług ubezpieczeniowych w ujęciu funkcjonalnym. W: Studia z ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Red. T. Sangowski. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Monkiewicz J., Pazio N.: Marketing ubezpieczeniowy i komunikacja marketingowa. W: Ubezpieczenia. Tom III - Przedsiębiorstwo. Red. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2003.
 • Nowotarska-Romaniak B.: Elementy marketingu wykorzystywane w działalności firm ubezpieczeniowych. W: Teoria i praktyka ubezpieczeń gospodarczych. Red. H. Ogrodnik. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2000.
 • Polski rynek ubezpieczeniowy 2012. Studia i analizy statystyczne GUS. Warszawa 2013, http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PGWF_polski_rynek_ubezpieczeniowy_2012. pdf; http://old.stat.gov.pl/gus/5840_12318_PLK_HTML.htm.
 • Rodek K., Visan J.: Marketing ubezpieczeń na życie. Poltext, Warszawa 1997.
 • Sprzedaż ubezpieczeń direct coraz bardziej popularna, 16.08.2010, http://www.leonisdirect. pl/wiadomosci/454,sprzedaz-ubezpieczen-direct-coraz-bardziej-popularna [dostęp: 12.04.2012].
 • Śliperski M.: Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe. Difin, Warszawa 2002.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1154 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 18 lutego 2005 roku o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 48, poz. 447.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf23d1c6-0165-432e-8e12-7064a5e8cb33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.