PL EN


2018 | 513 | 395-403
Article title

Pojemność informacyjna zmiany stanu produktów

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest próba wskazania miejsca i roli zmiany stanu produktów w ustalaniu wyniku finansowego oraz uwarunkowań jej ujęcia i prezentacji w porównawczym rachunku zysków, a także jej walorów informacyjnych. Jako podstawową metodę badawczą zastosowano analizę literatury, głównie praktycznych poradników oraz regulacji prawnych, a wnioski sformułowano na podstawie metod dedukcji oraz rozumowania przez analogię. Przedstawione rozważania wykazały, że księgowy pomiar zmiany stanu produktów dokonuje się za pomocą różnorodnych, wielowariantowych procedur. Równocześnie wykazano, że poprawne ustalenie zmiany stanu produktów (w tym szczególnie jej poszczególnych elementów składowych) pozwala na prawidłowe ustalenie kluczowych kosztów, a w konsekwencji wyniku finansowego. Zmiana stanu produktów jest też kategorią analityczną i jej właściwe uwzględnianie w procesach decyzyjnych powinno mieć miejsce w przypadku, gdy jej wielkość jest istotna.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf2cf4d1-e734-4808-9dde-383234401df0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.