PL EN


2012 | 2/2012 (37) | 43 - 57
Article title

Ocena stopnia wdrożenia zarządzania procesowego w badanych przedsiębiorstwach

Content
Title variants
EN
Evaluation of the implementation of process management in the surveyed enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia wdrożenia zarządzania procesowego w badanych przedsiębiorstwach. W części wstępnej autor syntetycznie omówił koncepcję zarządzania procesowego. Z kolei zasadnicza część artykułu prezentuje "Model wdrożenia zarządzania procesowego w organizacji", będący opracowaniem własnym autora, który został zilustrowany wstępnymi wynikami badań przeprowadzonych w czwartym kwartale 2011 r. Zaprezentowany w artykule model w zestawieniu z wynikami zrealizowanych badań wskazuje, że analizowane przedsiębiorstwa prezentują relatywnie wysoki stopień zaawansowania w zakresie wdrożenia podejścia procesowego. W dalszej kolejności przedstawiono również koncepcję oceny dojrzałości procesowej, które w zestawieniu z "Modelem wdrożenia zarządzania procesowego w organizacji" może stanowić kompleksowe podejście do doskonalenia procesów oraz poprawy jakości oferowanych przez przedsiębiorstwo produktów lub usług.
EN
This article aims to assess the implementation of process management in the surveyed companies. In the introductory part the author discusses the concept of process management. The main part of the article presents a "Model for process management implementation", developed by the author. It has been illustrated by preliminary results of research, conducted by the author in the fourth quarter of 2011. The presented Model, in comparison with the results of the research carried out, indicates that the analysed companies represent a relatively high degree of advancement in the implementation of the process approach. Subsequently, the article also presents the concept of the process maturity assessment, which, in combination with the presented Model for process management implementation, can provide a comprehensive approach for the improvement of both processes and the quality of offered products or services.
Keywords
Year
Issue
Pages
43 - 57
Physical description
Dates
published
2012-05-30
Contributors
References
 • Becker, J., Knackstedt, R. i J. Pöppelbuß 2009. Developing Maturity Models for IT Management – A Procedure Model and its Application. Business & Information Systems Engineering, nr 3 (1), DOI: 10.1007/s12599-009-0044-5, s. 213–222.
 • BPMInstitute.org 2006. State of Business Process Management: Assessing the Current State of BPM Awareness and Usage, Westboro: BPMInstitute.org.
 • Bruin de, T., Rosemann, M., Freeze, R. i U. Kulkarni 2005. Understanding the Main Phases of Developing a Maturity Assessment Model, Proceedings of the Australasian Conference on Information Systems, Sydney: ACIS.
 • Bruijn de, H., Heuvelhof, E. i R. Veld 2010. Process Management: Why Project Management Fails in Complex Decision Making Processes, Berlin-Heidelberg: Springer, DOI:10.1007/978-3-642-13941-3.
 • Gibson, D.L., Dennis, R. i K. Goldenson 2006. Performance Results of CMMI®-Based Process Improvement. Technical Report, Pittsburgh: Carnegie Mellon University.
 • Grajewski, P. 2007. Organizacja procesowa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Harmon, P. 2010. The Scope and Evolution of Business Process Management, w: J. Vom Brocke i M. Rosemann (red.) Handbook on Business Process Management 1: Introduction, Methods, and Information Systems, s. 36–71. Nowy Jork: Springer- Heidelberg, DOI: 10.1007/978-3-642-00416-2.
 • Harmon, P. 2008. Governance and Maturity. Business Process Trends, nr 7 (1), s. 1–2.
 • Hammer, M. i J. Champy 1996. Reengineering w przedsiębiorstwie, Warszawa: Neumann Management Institute.
 • Humphrey, W. 1995. A Discipline for Software Engineering, Massachusetts: Addison- Wesley.
 • Niemczyk, J. 2005. Organizacja procesowa, w: R. Krupski (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, s. 88–109. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Oakland, J.S. 2004. Oakland on Quality Management, Oxford: Elsevier Butterworth- Heinemann. PN-EN ISO 9001:2009. Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Rosemann, M. i T. de Bruin 2005. Application of a Holistic Model for Determining BPM Maturity, BPTrends.
 • Smith, H. i P. Fingar 2003. Business Process Management: Business Process Management, Tampa: Meghan-Kiffer Press.
 • Spanyi, A. 2004. Beyond Process Maturity to Process Competence. BPTrends, June.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf34070b-e6c6-47f2-844a-2a5eaadb65a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.