PL EN


2010 | LXXXI (81) | 261-289
Article title

Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania . rozwoju powiatów

Content
Title variants
PL
Taxonomic indicators of spatial diversification in development of Polish counties
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper analyzes the spatial diversification in economic development of the Polish powiats (administrative spatial units of second degree) in the years 2002–2007. The variables considered in the research are as follows: gross capital assets per capita, investment outlays per capita, wages, and unemployment rates. Some taxonomic indicators based on distance in the Euclidean and in the city space were computed by means of the afore-mentioned variables. It follows from the analysis that the powiats typified by the highest level of development are the ones that before 1999 used to be capital towns of the previous administrative regions, as well as the ones that make part of huge agglomeration cities. The powiats located east of the Vistula river, and on agricultural areas are by far least developed. In the period under investigation the spatial diversification increased by little degree.
Year
Volume
Pages
261-289
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • Katedra Ekonomii Stosowanej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zakład Ekonomii Matematycznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu
References
 • Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R. W., Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2009, nr 9.
 • Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R. W., Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim, „Wiadomości Statystyczne” 2008, nr 5.
 • Barro R. J., Sala-i-Martin X., Economic Growth 2004, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
 • Berbeka J., Porównanie poziomu życia w krajach Europy Środkowej, „Wiadomości Statystyczne”1999, nr 8.
 • Gajewski P., Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Polski w latach dziewięćdziesiątych, praca magisterska napisana w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem E. Kwiatkowskiego, 2002.
 • Gajewski P., Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego w latach 90., „Wiadomości Statystyczne” 2003, nr 11.
 • Kaczorowski P., Efekty restrukturyzacji a prywatyzacja przedsiębiorstw. Analiza oparta na miarach taksonomicznych, praca doktorska napisana w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem S. Krajewskiego, 2004.
 • Kwiatkowski E., Tokarski T., Determinanty przestrzennego zróżnicowania wydajności pracy, „Wiadomości Statystyczne” 2009, nr 10.
 • Majewski S., Szeregowanie krajów przy pomocy Diagramu Czekanowskiego i Taksonomicznego Miernika Rozwoju, „Wiadomości Statystyczne” 1999, nr 8.
 • Matusiak K. B. (red.), Przeobrażenia gospodarki polskiej w przededniu integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Ostrołęka 2004.
 • Misiak T., Sulima A., Tokarski T., Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji realnej?, opracowanie przygotowane na konferencję Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, czerwiec 2009.
 • Tokarski T., Gabryjelska A., Krajewski P., Mackiewicz M., Determinanty regionalnego zróżnicowania PKB, zatrudnienia i płac, „Wiadomości Statystyczne” 1999, nr 8.
 • Tokarski T., Gajewski P., Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w Polsce, 2004, w: Matusiak K. B., 2004.
 • Tokarski T., Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999-2006, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 7–8.
 • Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2005.
 • Tokarski T., Stępień W., Wojnarowski J., Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno- ekonomicznego regionów, „Wiadomości Statystyczne” 2006, nr 7–8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf474d8a-629f-4e0b-a06c-1340a1f4c2a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.