PL EN


Journal
2019 | 9 | 59-75
Article title

Prakseologia Kotarbińskiego – polski wkład w filozofię korporacji i ideę pozytywnego myślenia

Content
Title variants
EN
Polish Contribution To The Corporate Philosophy And Idea Positive Thinking
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Myśl filozoficzna lokuje się zwykle z dala od codziennego doświadczenia. Z koncepcjami filozoficznymi Kotarbińskiego jest inaczej. Sformułowane przez niego zasady prakseologii stosowane są do zarządzania przedsiębiorstwem i do zarządzania samym sobą. W obu przypadkach liczy się skuteczne dążenie do wymiernego celu, namysł, prostota, korzystanie ze sprawdzonych rozwiązań. W myśli Kotarbińskiego jest też miejsce na moralność, tak przedstawioną, by nie zakłócać instrumentalnego charakteru prakseologii i nie zaciemniać celu. Bardzo podobne ujęcie sprawności pojawia się w podręcznikach zarządzania współczesnymi korporacjami i w konstruowaniu życiowych strategii przez pojedyncze osoby.
EN
Philosophical thought is usually located far away from everyday life. Kotarbiński’s philosophical concepts are different. The principles of praxeology formulated by him are used to manage the enterprise and to manage oneself. In both cases the most important are measurable goal, reflection, simplicity and the use of proven solutions.Kotarbiński’s thought contains also reference to morality, so presented in the way that it does not interfere with the instrumental nature of praxeology and does not obscure the aim of human activities. A very similar approach to efficiency appears in the textbooks of management and in guides which teach individuals how to construct their life strategies.
Journal
Year
Issue
9
Pages
59-75
Physical description
References
 • Conniff R., Korporacyjne zwierzę, Wyd. CiS, Warszawa 2006.
 • Kolarzowski J.J., Rozdroża prakseologii w drugiej połowie XX wieku, „Prakseologia i Zarządzanie” Zeszyty Naukowe TNP, nr 1, 2015.
 • Kotarbiński T., Abecadło praktyczności, Wiedza Powszechna, Warszawa 1972.
 • Kotarbiński T., Główne problemy sztuki życia, [w:] T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Wiedza Powszechna, 1975.
 • Kotarbiński T., Filozof, „Studia Filozoficzne”, nr 1, 1959.
 • Kotarbiński T., Młodzi na manowcach, „Nowa Szkoła”, nr 1, 1958.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1975.
 • Pelc J., Tadeusza Kotarbińskiego droga do reizmu. Tadeuszowi Kotarbińskiemu w dziewięćdziesiątą piątą rocznicę urodzin 31 marca 1981 r., [w:] J. Pelc, Wizerunki i wspomnienia. Materiały do dziejów semiotyki, PTS, Warszawa 1994.
 • Russel B. Mądrość Zachodu, Wyd. Penta, Warszawa 1995.
 • Sovacool D., Broken by Design. The Corporation as a Failed Technology, „Science Technology Society”, nr 1, 2010. https://doi.org/10.1177/097172180901500101
 • Woleński J., Tadeusz Kotarbiński (1886–1981), „Pauza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności”, nr 307, 2015.
 • Wosińska W., Oblicza globalizacji, „Charaktery”, grudzień 2001.
 • Zachara M., Korporacje w świecie globalnych oddziaływań. Potencjał współpracy i strategie działania na arenie międzynarodowej, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, pod red.: E. Haliżaka, M. Pietrasia, Wyd. Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Lublin 2014.
 • https://histmag.org/Tadeusz-Kotarbinski-czlowiek-dobrej-roboty-9042
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf5b1686-76bb-4455-a3e6-c1c0c093a8c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.