PL EN


2007 | 1(1) | 95-124
Article title

Rozwój społeczny i wzrost gospodarczy w gospodarkach w okresie transformacji: rola instytucji

Content
Title variants
EN
Human Development and Economics Growth in Transition Economies: the Role of Institutions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowe pytania współczesnej teorii państwa i prawa to: Czy współczesne państwo, głęboko zaangażowane w skomplikowane funkcjonowanie społeczeństwa, ciągle stanowi oddzielną i autonomiczną całość? Czy zarządza społeczeństwem, czy też jest zarządzane przez operacyjne struktury społeczeństwa? Zachodzące procesy społeczne wskazują na narastanie zjawiska autonomizowania się i dyferencjacji funkcjonalnej systemów społecznych. Jednym z następstw tego procesu jest przekształcanie się nowoczesnych kompleksowych społeczeństw w społeczeństwa policentryczne. Podstawy szczególnego statusu Państwa rozpadły się. Państwo nie może być już dłużej postrzegane jako suwerenny podmiot władzy, stojący poza społeczeństwem i ponad nim, którego obowiązkiem jest utrzymanie ładu społecznego i który jednocześnie posiada władzę, umożliwiającą wypełnianie tego obowiązku. Jest ono jednym z wielu elementów zróżnicowanej całości, w najlepszym wypadku – primus inter pares. Oznacza to, że nowoczesne sterowanie rozwoju musi się dokonywać poprzez zdecentralizowane zarządzanie kontekstowe, czyli refleksyjny proces, w którym funkcjonalnie wyodrębnione systemy są sterowane pośrednio, przez ich zmieniające się otoczenie oraz przez wykorzystanie specyficznych dla każdego z tych systemów kodów i programów. Zmianie ulega architektura zaawansowanych cywilizacyjnie społeczeństw, od dominacji konstrukcji hierarchicznych do dominacji struktur heterarchicznych.
EN
Transition economies (i.e. Central Eastern Europe Countries and Former Soviet Union Republics) have undergone an enormous transformation since 1989-1991. After the recession of the early 1990's, some of these economies experienced a GDP recovery, at a different pace, with different outcomes in terms of economic growth and social performances (i.e. human development, employment, poverty, etc).The aim of this paper is to answer the following research question: was human development concurrent with economic growth during transition towards the market economy? I claim that economic growth is not always concurrent with human development. Economic growth can contribute to increase the level of human development, but is not "the means" to human development. Human development is considered to be a process which allows for an environment where people enjoy long, healthy and creative lives. Using an OLS model, human development variables were correlated with GDP per capita. I found out that, in transition economies, human development is a sufficient, yet not a necessary condition for economic growth. In this context institutions and institutional policies are crucial for a development process. In fact, for better distribution and access to resources as well as for social cohesion, well-designed institutions are needed.
Contributors
References
 • Adam J. (1999). Social costs of Transformation to a Market Economy m Post-Socialist Countries, the case of Poland, the Czech Republic and Hungary. New York: MacMillan Press.
 • Anand S., Harris C. (1994). "Choosing a welfare indicator", AER, nr 84, s. 226-231.
 • Atkinson B., Micklewright J. (1992). Economic Transformation in Eastern Europe and the Distribution of Income. Cambridge: Cambridge University Press
 • Baldwin R. (1994). Towards an Integrated Europe. London: CEPR.
 • Balcerowicz L. (1993). "Common fallacies in the debate on the economic transition in Central and Eastern Europe", EBRD Working Paper, nr 11.
 • Bardhan P. (2005). "Institutions matter, but which ones?", Economics of Transition, nr 13(3), s. 499-532.
 • Blanchard O. (1997). The Economics of Post-Communist Transition. New York: Oxford University Press.
 • Boozer M., Ranis G., Stewart F., Suri T. (2003). "Paths to success: the relationship between human development and economic growth", Center Discussion Paper, nr 874, Yale University.
 • Calvo G., Coricelli F. (1993). "Output collapse in eastern Europe", IMF Staff Papers, t. 40, nr 1.
 • Chilosi A. (2002). "The Economic System as an end or as a means and the future of the socialism and capitalism: an evolutionary viewpoint", Working Paper, University of Pisa.
 • Coase R. (1984). "The new institutional economics", Journal of institutional and theoretical economics, nr 140, s. 229-237
 • Costantini V., Monni S. (2005). "Sustainable Human Development for European Countries", Journal of Human Development, nr 6(3), s. 329-351.
 • Dabrowski M. (2001). "Ten years of Polish economic transition, 1989-1999", w: M. Blejer, M. Skreb (red.), Transition: The First Decade. Cambridge: MIT Press, s. 121-152.
 • De Vincenti C. (1998). "The transition from planned to a market economy: A process requiring governance", The International Spectator, t. XXXIII, nr 4.
 • De Vincenti C. (2002). La Grande Trasformazione: una chiosa a Nuti, Dipartimento di Economia Pubblica, Roma: Università La Sapienza, odbitka.
 • Desai M. (1991). "Human development: concept and measurement", European Economic Review, nr 35, s. 350-357.
 • Fadda S. (2003). Economic Development and Institutional Change: Towards a New Frame for Analytical and Policy Purpose, Provisional Draft. Roma: University of Roma Tre.
 • Falcetti E., Raiser M., Sanfey P. (2000). "Defying the odds: initial conditions, reforms and growth in the first decade of transition", EBRD Working Paper, nr 55.
 • Golinowska S. (1996). Polska bieda: Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Społecznych.
 • Gomulka S. (1995). "The IMF-Supported programs of Poland and Russia: principles, errors and results", Journal of Comparative Economics, nr 20(3), s. 316-345.
 • Hodgson G. (2006). "What are institutions?", Journal of Economic Issues, marzec.
 • UNDP, Human Development Report, 1990; 1995; 1996; 1999; 2004.
 • UNDP (2000). Beyond Transition. Ten Years After The Fall of Berlin Wall. New York.
 • Jones C., Hall R. (1998). "Why do some countries produce so much more output per worker than others?", NBER Working Paper, nr 6564.
 • Kaufmann D., Kaliberda A. (1995). "Integrating the unofficial economy into the dynamics of post--socialist economies: a framework of analysis and evidence", World Bank Working Paper.
 • Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. (2005). Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004.
 • Knight J. (1992). Institutions and Social Conflicts. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kołodko G., Nuti D.M. (1997). "The Polish alternative", UNU/WIDER.
 • Kołodko G. (1997). "Strategy for Poland. Package 2000. Growth-Stabilization-Competitiveness", Institute of Finance, Working Papers, nr 51, Warsaw.
 • Kołodko G. (2004). "La transizione al mercato: gradualismo o radicalismo?", La Questione Agraria, nr 4.
 • Kornai J. (1986). "The soft budget constraint", Kyklos, nr 39(1), s. 3-30.
 • Kornai J. (1994). "Transformational recession: The main cause's", Journal of Comparative Economies, nr 19, s. 39-63.
 • Kovalik T. (2001). "The ugly face of Polish success", w: G. Blazyca, R. Rapacki (red.), Poland into the New Millennium. Northampton: Edward Elgar.
 • Kregel J.A., Matzner E. (1992). "Agenda for the reconstruction of Central and Eastern Europe", Challenge, wrzesień-październik, s. 33-40.
 • Kuznets S. (1965). Economic Growth and Structure: Selected Essay. New York: Norton.
 • LavigneM. (1999). The Economics of Transition, From Social Market Economy to Market Economy. Houndmills: MacMillan.
 • Lin J.Y. (2005). "Viability, economic transition and reflection on neoclassical economics", Kyklos, t. 58, nr 2, s. 239-264.
 • MacBean A. (red.) (2000). Trade and Transition. London: Frank Cass.
 • Milanovic B. (1996). "Income, inequality and poverty during the transition", World Bank, Research Paper Series, nr 11.
 • Morris D.M. (1979). Measuring the Condition of the World's Poor: The Physical Quality of Life Index. New York: Pergamon Press.
 • Mundell R. (1997). "Great contractions in transition economies", w: M. Blejer, M. Skreb (red.), Macroeconomic Stabilisation in Transition Economies. Cambridge: Cambridge University Press, s. 73-99.
 • Murrel P. (1992). "Evolution in economic and in the economic reform of the centrally planned economies", w: C. Clague, G. Rausser (red.), The Emergence of Market Economies in Eastern Europe. Cambridge MA: Blackwell, s. 35-53.
 • Naqvi S. (1995). "The nature of economic development", World Development, nr 23, s. 543-556.
 • Noorbakhsh F. (1996). "Some reflections on UNDP's Human Development Index", Cds Occasional Paper, nr 17, University of Glasgow.
 • North C.D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: University Press.
 • Nugent J.B., Lin J.Y. (1996). "Institutions and economic development", w: H. Chenery, T.N. Srinivasan, J. Behrman (red.), Handbook of Development Economics. North-Holland.
 • Nuti D.M. (1986). "Hidden and repressed inflation in Soviet-type economies: definitions, measurements and stabilization", Contributions to Political Economy, t. 5, s. 37-82.
 • Nuti D.M. (1996). "Inflation, interest and exchange rates in the transition", The Economics of Transition, nr 4(1), s. 137-158.
 • Nuti D.M. (1999). "1989-1999: la grande trasformazione dell'Europa centrorientale", Europa/Europe, nr 8(4), s. 59-70.
 • Nuti D.M. (2001). "I Sistemi Economici Post-Comunisti, ovvero, 2001 Odissea nella Transizione". Referat wygłoszony w 2001 r. na dorocznej konferencji SIE w Rzymie.
 • Olson M., Sarna N., Swamy A. (1998). "Governance and growth: a simple hypothesis explaining cross-countries differences in productivity growth", Center for Institutional Reform and the Informal Sector, Working Paper, nr 218, University of Maryland.
 • Ranis G., Stewart E, Ramirez A. (2000). "Economic growth and human development", World Development, t. 28, nr 2, s. 197-219.
 • Ray D. (1998). Development Economics. Princeton: Princeton University Press.
 • Rodrik D. (1999). The New Global Economy and Developing Countries: Making Openness Work. Washington, DC: The Oversea Development Council.
 • Rodrik D., Rigobon R. (2005). "Rule of law, democracy, openness and income. Estimating the interrelationships", Economics of Transition, t. 13(3), s. 33-564.
 • Rumińska-Zimny (1997). "Human poverty in transition economies", Regional Overview for HDR.
 • Rutkowski, J. (1996). "Changes in the wage structure during economic transition in Central and Eastern Europe", World Bank Technical Paper, nr 340.
 • Sachs J. (1991). "Accelerating privatization in eastern Europe: The case of Poland", The World Bank Economic Review, nr 6, s. 15-31.
 • Sen A. (1985). "A sociological approach to the measurement of poverty : a reply to prof. Peter Townsend", Oxford Economic Papers, nr 37.
 • Sen A. (1987). The Standard of Living. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sen A. (1999). Development as Freedom. New York: Oxford University Press.
 • Srinivasan T.N. (1994). "Human development: a new paradigm or reinvention of the wheel?", AER, nr 84,s.238-243.
 • Streeten P. (1979). "From growth to basic needs, premises and promises", Journal of Policy Modelling, 1.16(3).
 • Streeten P. (1994). "Human development: means and end", AER, nr 84, s. 232-237.
 • Svejnar J. (2002). "Assistance to the transition economies. Were there alternatives?", The William Davidson Institute WP, University of Michigan.
 • Toye J. (1995). "The new institutional economics and its implications for development theory", w: J. Harris, J. Unter, C. Lewis, The New Institutional Economics and Third World Development. London: Routledge.
 • Transition Report 1999, 2001, 2002, 2003, 2004 and 2005, EBRD.
 • Tridico P. (2004). Cambiamento istituzionale performance economiche: il caso della Polonia. Praca doktorska, University of Roma Tre.
 • UNICEF (1995). Poverty, Children and Policy: Responses for Brighter Future. Regional Monitoring Report No 3. Florence: UNICEF ICDC.
 • Veblen T. (1919). The Place of Science in Modern Civilization. New York: The Viking Press.
 • Williamson J. (1990). "What Washington means by policy reform", w: J. Williamson (red.), Latin American Adjustment: How Much Has Happened"? Washington D.C.: Institute for International Economics.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf7135f1-88af-4934-8e71-bf89e9c9426b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.