Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 7 | 2 | 146-

Article title

Wieloaspektowość kazań w Trylogii Henryka Sienkiewicza

Content

Title variants

EN
Multifaceted sermons in the Trilogy by Henryk Sienkiewicz

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This paper is an attempt to cover the most important aspects of sermons in The Trilogy by Henryk Sienkiewicz. Significant seems to be the role of clerics, who had undertaken important missions in Rzeczpospolita of XVIIth Century: in times of war struggles, clerics become doyens in political issues, emphasizing the strenght of love and faith in human’s life at the same time. The article shows the craftsmanship and vividness of sermons, which fulfill the specifications of rhetoric. We should pay special attention to baroque eulogies, that become a part of sannatian festival of Death perfectly reconstructed by Sienkiewicz.

Year

Volume

7

Issue

2

Pages

146-

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Bogucka M., Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku, Warszawa 1994.
 • Dubisz S., Język i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego, Warszawa 1992.
 • Dziubkowa J., Sacrum i decorum sarmackiego świata.
 • Korolko M., Andrzej Frycz Modrzewski, Warszawa 1978.
 • Ludorowski L., Pan Wołodyjowski. Ostatnia część Trylogii, [w:] tegoż, Wizjoner przeszłości. Powieści historyczne Henryka Sienkiewicza, Lublin 1999.
 • Łoziński W., Życie polskie w dawnych wiekach, Lwów 1920.
 • Nowicka-Jeżowa A., Homo viator – mundus – mors. Studia z dziejów eschatologii w literaturze staropolskiej, Warszawa 1988, t. 3.
 • Pietrzak M., Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza, Łódź 2004.
 • Pietrzak M., Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza, Łódź 2004.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, opracował zespół biblistów polskich, Poznań – Warszawa 1971.
 • Sienkiewicz H., Ogniem i mieczem Potop, Pan Wołodyjowski Warszawa 1961.
 • Skarga P., Kazania sejmowe, wstęp i oprac. J. Tazbir, M. Korolko, Wrocław 1984.
 • Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991.
 • Taras P., Problem modelu kapłana w kościele katolickim, „Znak” 1968, nr 171 (9).
 • www.wrotapomorza.pl/res/kultura/aktualnosci/sarmaci

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cf758799-e85b-433b-8850-315ad23bccce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.