PL EN


2012 | 4(40) | 4 | 91-105
Article title

Wiara i religia w całożyciowym uczeniu się

Authors
Title variants
EN
Belief and Religion in Lifelong Learning
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Postmodernity with its virtues and shortcomings reveals before the adults the need and necessity of religious education. The sources of religion support people to implement tasks of adulthood. In the Polish reality, it is usually referring to the Christian religion. Religious education for adult generally provide knowledge about the sources of religious. The knowledge helps them in finding a proper place in the world. In the Catholic Church the religious education for adult has its own centuries-old tradition. Their the main source is Bible. Exploring the Bible, people can deepens their religious life, developing relationships with other people, makes evaluation of their behavior and look their life reality in a new way.
Year
Volume
Issue
4
Pages
91-105
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie
References
 • Delors J., Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku, pod przewodnictwem J. Delorsa, Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich 1998.
 • Giguere P., Dorosły człowiek, dojrzała wiara, Kraków: M 1997.
 • Illeris K., Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy uczenia się, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa 2006.
 • Jaworski R., Człowiek religijny – kryteria dojrzałości. Analiza psychologiczna, w: „Fides et ratio”. W poszukiwaniu ideału człowieka XXI wieku, red. I. Mroczkowski, E.A. Wesołowska, Płock: Novum 2001.
 • Marek Z., Biblia w katechetycznej posłudze słowa, Kraków: WAM 1998.
 • Marek Z., Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, Kraków: WAM 2007.
 • Marek Z., Podstawy wychowania moralnego, Kraków: WAM 2005.
 • Milerski B., Religia w społeczeństwie pluralistycznym, w: Elementy pedagogiki religijnej, red. B. Milerski, Warszawa: ChAT 1998.
 • Półturzycki J., Wskazania dla edukacji ustawicznej w raporcie komisji Delors'a: learning: the treasure within, uczenie się – nasz ukryty skarb, w: Kształcenie ustawiczne – idee i doświadczenia, red. Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska, Płock: Novum 2003.
 • Tillich P., Dynamika wiary, Poznań: „W drodze” 1987.
 • Walulik A., Edukacyjne wspomaganie dorosłych w refleksji nad życiem, Kraków: WAM 2012.
 • Walulik A., Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propozycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego, Kraków: WAM 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf75c0c6-9600-425a-ade2-7e315cbb44a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.