PL EN


2018 | 9 | 2 | 259-265
Article title

Postawy nauczyciela wobec jego działalności pozalekcyjnej

Authors
Content
Title variants
EN
The Teacher’s Attitudes Towards Extracurricular Work
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przestawiono te obszary pracy pedagogicznej, które występują w pracy nauczy-ciela i w których może, ale nie musi on funkcjonować. Praca pozalekcyjna nauczyciela stanowi obszar obowiązków podejmowanych dobrowolnie lub o samodzielnie ustalanym zakresie. W artyku-le zostały zawarte ich przykłady. Przyjmowane przez nauczyciela postawy wobec pracy pozalekcyjnej wskazują na jego stosunek do całości działań pedagogicznych w szkole i w zawodzie.
EN
The article presents areas of pedagogical work occurring in teacher’s job in which they can, but not has to function. Teacher’s extracurricular work is an area of duties undertaken freely or with independently determined range. Their examples were included in the article. Taking extracurricular work by teacher indicates their attitude towards the entirety of pedagogic initiatives in school and job.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
259-265
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Doktor, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki i Psychologii, Polska
References
 • Bałażak, M. (2007). Stosunek do realizacji zadań pedagogicznych jako obraz poziomu etyki zawodowej nauczyciela. W: W. Furmanek (red.), Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki (s. 290–297). Rzeszów: Wyd. UR.
 • Bałażak, M. (2009). Wiedza i umiejętności nauczyciela we współczesnej szkole. Radom: Wyd. PR.
 • Bałażak, M. (2015a). Wybrane elementy pracy nauczyciela pozywające ocenić jego postawę zawodową. Edukacja – Technika – Informatyka, 2, 26–31.
 • Bałażak, M. (2015b). Wiedza nauczyciela jako jeden z mierników jakości jego pracy. W: E. Sała-ta, M. Marek, J. Bojanowicz (red.), Edukacja wczoraj – dziś – jutro. Edukacja w dialogu i budowaniu lepszej przyszłości (s. 528–536). Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe. Denek, K. (2005). Ku dobrej edukacji. Toruń, Leszno: Akapit.
 • Jabłońska, M. (2000). Możliwości i powinności nauczyciela w dobie przemian. W: M. Jabłońska (red.), Nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości społecznej (s. 15–27). Wrocław: Wyd. UWr.
 • Kępa, M.M., Gołębiowski, A. (2013). Pedagog szkolny wobec kwestii samodoskonalenia i etyki zawodowej. W: A. Gołębiowski, A.M. Basak (red.), Tradycja i współczesność edukacji i wy-chowania w Polsce (s. 269–281). Radom, Krosno: RUTHENUS.
 • Kida, J. (2004). Rola nauczyciela humanisty we współczesnej szkole. Zeszyty Naukowe Uniwersy-tetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia, 2, 34–46.
 • Kobyliński, W. (1984). Warunki sprawnej organizacji pracy kierownika na przykładzie instytucji oświatowo-wychowawczych. Warszawa: IWZZ
 • Linowski, K. (2013). Spotkanie i dialog w przestrzeni wychowawczej. W: A. Gołębiowski, A.M. Basak (red.), Tradycja i współczesność edukacji i wychowania w Polsce (s. 57–76). Radom, Krosno: RUTHENUS.
 • Martyniak, Z. (1996). Metody organizowania procesów pracy. Warszawa: PWE.
 • Perrott, E. (1995). Efektywne nauczanie. Praktyczny przewodnik doskonalenia nauczania. Warszawa: WSiP.
 • Ratajek, Z. (1981). Problemy oceny pracy nauczyciela. Warszawa: WSiP.
 • Szluz, B. (2004). Etyczny wymiar zawodu nauczyciela. W: Z. Frączek (red.), Aksjologiczne horyzonty wychowania człowieka XXI wieku (s. 161–169). Rzeszów: Wyd. UR.
 • Wołk, Z. (2009). Kultura pracy. Etyka i kariera zawodowa. Radom: ITE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf7ff2c4-6854-4eaa-9c1f-43c837b021e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.