PL EN


2015 | 8 | 1(26) | 83-94
Article title

Wybrane fundamentalizmy religijne we współczesnym świecie

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule zaprezentowano fundamentalizmy, które występują w ówczesnym świecie. Mianowicie opisano fundamentalizm islamski, chrześcijański oraz hinduistyczny. Każdy z nich został opisany począwszy od krótkiej historii, poprzez swoje przekonania, aż do form i metod działalności. W zakończeniu uwzględniono wnioski jakie nasunęły się podczas pisania pracy. Dokonano również wyboru fundamentalizmu, który najbardziej oddziałuje na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe państw na świecie.
Keywords
Contributors
 • Akademia Obrony Narodowej
References
 • Allam M., Kamikadze made In Europe, czy Zachodowi uda się pokonać islamskich terrorystów?, Wydawnictwo Universitas. Kraków 2004
 • Anderson R.P. Encyklopedia terroryzmu. Warszawa 2004
 • Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny: studium z antropologii polityki. Toruń 2006
 • Danecki J., Od tłumacza, (w:) B. Tibi, Fundamentalizm religijny, przeł. J. Danecki. Warszawa 1995
 • Encyklopedia popularna, PWN. Warszawa 1991
 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9009767,Raport__liczba_muzulmanow_na_swiecie_rosnie_coraz (pobrano 2.12.2014 r.)
 • http://wyborcza.pl/1,75477,16957755,W_Turcji_coraz_wiecej_islamu.html (pobrano 30.12.2014 r.)
 • Ks. Bronk A., Fundamentalizm: sensy i dziedziny użycia, (w:) Fundamentalizm i kultury, pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2005
 • Kusztal A., Fundamentalizm chrześcijański jako źródło zagrożeń dla wewnętrznego bezpieczeństwa współczesnych państw- przykład Stanów Zjednoczonych, (w:) Konflikty etniczne i wyznaniowe, a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie, pod red. J. Jarząbka i T. Szyszlaka, NOMOS. Kraków 2014
 • Lehmann K., Fundamentalismus als Versuchung, (w:) G. Schich, Wirtschaftsordnung und Fundamentalismus. Köln 2003
 • Lubowski A., Kontuzjowane mocarstwo. Warszawa 2007
 • Mincer F., Kilka uwag o fundamentalizmie islamskim, katolickim i protestanckim, (w:) A. Pawłowski (red), Fundamentalizm współczesny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Zielona Góra 1994
 • Motak D., Nowoczesność i fundamentalizm: ruchy antymodernistyczne w chrześcijaństwie. Kraków 2002
 • Pace E., Stefani P., Współczesny fundamentalizm religijny. Kraków 2002
 • Robinson R.S., Post J.M., Paranoja polityczna: psychopatologia nienawiści. Warszawa 2007
 • Rusinek A. , Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2012
 • Słownik Języka Polskiego, VIDEOGRAF II. Katowice 2005
 • Tibi B., Fundamentalizm religijny, przełożył J. Danecki, Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa1997
 • Wnuk-Lisowska E., Fundamentalizm i dżihad
 • www.kościół.pl (pobrano 22.01.2105 r.)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf842194-b30e-4cf9-a160-e5d00a500d08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.