Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 54 | 104-109

Article title

Wykorzystanie smartfona do inwentaryzacji tras rowerowych na terenie Sudetów Zachodnich

Content

Title variants

EN
The use of smartphones with a GPS transmitter to inventory cycling routes in the Western Sudeten

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Background. The first smartphones appeared in the late 1990s, and recently their popularity has significantly increased. The number of holders of these mobile devices continues to grow, and thus there are more possibilities to utilise smartphones in everyday life. With the usage of a built-in GPS and appropriate applications, it is possible to employ smartphones in field work. The aim of the paper is to present a new method of inventorying cycle routes. Material and methods. In particular, the authors tried to inventory a cycling route in the area of Szklarska Poręba and Michałowice with the use of a mobile Android application called Runkeeper. The newly acquired field data were confronted with the geographic data portal Geocontext. Results and conclusions. It turned out that the smartphone type mobile device perfectly suited to inventorying cycling routes. In addition, it was possible to obtain accurate data referring to the lay of the land.

Year

Volume

54

Pages

104-109

Physical description

Dates

published
2016-11-21

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • http://bikemaraton.com.pl/ [dostęp: 09.06.2016].
 • http://www.forbes.pl [dostęp: 05.06.2016].
 • http://www.geocontext.org/ [dostęp: 30.05.2016].
 • http://www.geox.geo.pl [dostęp: 08.06.2016].
 • https://runkeeper.com/ [dostęp: 27.05.2016].
 • Kistowski, M., Mieńko, W. (1999). Inwentaryzacja przyrodnicza i ekologia krajobrazu. Łódź: Katedra Geografii Fizycznej Kompleksowej, UŁ.
 • Kuźmińska-Sołśnia, B. (2014). Nowoczesne technologie informatyczne – możliwości i zagrożenia. Radom: UTH.
 • Lysik, Ł., Machura, P. (2014). Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI wieku. Media i Społeczeństwo, 4, 15–26.
 • Nogieć, J. (2015). Zastosowanie nowoczesnych aplikacji mobilnych w uatrakcyjnieniu usług rekreacyjnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 15(6), 819–823.
 • Ostrowski, P., Falkowski, T. (2012). GIS jako narzędzie integrujące metody badań morfologii dna doliny Bugu na odcinku jego Podlaskiego Przełomu. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 57, 151–157.
 • Sobczyński, L., Sitarski, M., Stawowska-Carewicz, N., Pstrągowska, M. (2011). Inwentaryzacje terenów zieleni na przykładzie Warszawy i Gliwic – prace terenowe. Człowiek i Środowisko, 35(3–4), 123–132.
 • Specht, C., Szot, T. (2012), Ocena funkcjonalna wybranych ogólnodostępnych odbiorników GPS używanych w sporcie, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 1(188), 131–148.
 • Zaslavskiy, M., Mouromtsev, D. (2014). Geocontext extraction methods analysis for determining the new approach to automatic semantic places recognition. Saint Petersburg: ITMO University.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cf857607-b403-4219-865c-40ab88e9d75a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.