PL EN


2013 | 13 | 31-50
Article title

Demokracja: razem czy przeciwko sobie?

Authors
Content
Title variants
RU
Демократия: вместе или друг против друга?
EN
Democracy: Together or Against Each Other?
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Автор воспринимает современное демократическое общество как борьбу между либерализмом и христианством. Либерализм он видит как изощренную культуру отчуждения, а христианство – как приходящую в упадок культуру истины. Автор вместо демократии, которая опирается на отчуждении и обмане, постулирует политическую борьбу как заботу о собственных интересах, которые ограничены социумом и первенством сверхчеловеческого фактора.
EN
The author sees modern democratic society as a fight between liberalism and Christianity. He sees liberalism as a sophisticated culture of alienation; in Christianity he sees the declining culture of truth. Instead of democracy, referring to alienation and to lying, the author postulates a political struggle as a concern for self-interest, limited by the idea of the social community and the primacy of superhuman factor.
Contributors
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
  • Bartyzel J. 2002. Demokracja. Radom: POLWEN.
  • Opara S. 2009. Tyrania złudzeń. Studia z filozofii polityki. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.
  • Rorty R. 1996. Przygodność, ironia, solidarność. Warszawa: Wyd. SPACJA.
  • Rorty R. 2009. Filozofia jako polityka kulturalna. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik.
  • Sloterdijk P. 2011. Gniew i czas. Esej polityczno-psychologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Stawrowski Z. 2008. Niemoralna demokracja. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
  • Symotiuk S. 2005. O przewadze wartości negatywnych nad wartościami pozytywnymi (szkic programu badawczego). W Między recentywizmem a etyką prostomyślności. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Józefa Bańki, P. Skudrzyk (red.). Katowice: Wyd. UŚ.
  • Załęski P. 2010. „Szlachetny, obyty, cywilizowany: obywatel w dobie klasycyzmu”. Zoon Politikon 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf873da6-dd7d-42e2-8925-36179c5830ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.