PL EN


2013 | 2(45) | 5-15
Article title

DIAGNOZA I POZYCJOPNOWANIE SYTUACJI ORGANIZACYJNEJ ORAZ FINANSOWEJ OŚMIU WYBRANYCH FIRM START-UP

Authors
Content
Title variants
EN
ORGANIZATIONAL AND FINANCIAL DIAGNOSE AND POSITIONING OF EIGHT CHOSEN START-UP COMPANIES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W referacie zaprezentowano wyniki diagnozy i pozycjonowania sytuacji organizacyjnej i finansowej 8 wybranych firm start-up prowadzących działalność gospodarczą w 2011 roku. Podstawę diagnozy sytuacji organizacyjnej stanowi pogłębiona analiza jakościowa sprawności organizacyjnej tych firm, natomiast diagnoza sytuacji finansowej oparta jest na odpowiednio przetworzonych danych ilościowych. Obydwa zakresy analizy przedmiotowych firm przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiego modelu sprawnościowo-dysfunkcyjnego cyklu życia organizacji. Zdiagnozowana sytuacja organizacyjna i finansowa każdej z badanych firm jest wizualizowana na skali tego modelu w sekwencji rocznej. Zestawienie wyników diagnoz badanych podmiotów ukazuje zintegrowany obraz kształtowania się sytuacji organizacyjnej i finansowej każdej z badanych firm w okresie objętym badaniami.
EN
The article shows diagnoses and positioning of organizational and financial situation represented by 8 researched start-up companies operating in 2011. The diagnoses are based on depth analysis of organizational and financial efficiency of researched companies. The scale of efficient versus dysfunctional life cycle model of organization is used to show the results of the research work. All collected results of each individual diagnose create the picture of given organizational and financial situation during the period of the research.
Year
Issue
Pages
5-15
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf8ea21a-25b6-4b7f-877b-b9770275d1fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.