PL EN


2016 | 1 | 37-49
Article title

Rola i zadania psychologa szkolnego

Content
Title variants
EN
The role and functions of an educational psychologist
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest syntetycznym przewodnikiem dla studentów psychologii i początkujących psychologów, którzy planują pracę w szkole. Artykuł może stanowić także punkt odniesienia dla psychologów, którzy pracują w szkole i pragną zweryfikować lub uzupełnić zakres swoich działań. Opisane w pracy zadania psychologa szkolnego mogą także zainteresować zarówno pedagogów, nauczycieli, jak i rodziców, chcących zorientować się, jaką pomoc mogą otrzymać ze strony psychologa szkolnego. Artykuł charakteryzuje pracę psychologa z uczniem, zespołem klasowym, współpracę z nauczycielami i rodzicami. Ponadto opisuje prawne podstawy pomocy psychologicznej udzielanej w szkole oraz dokumentację prowadzoną przez psychologa szkolnego.
EN
The article is a synthetical guide for psychology students and beginner psychologists who plan to work in educational institutions. It also serves as a point of reference for professionally active educational psychologists who would like to verify and complete the range of activities they perform. The functions of a psychologist described in the paper may also be of a point of interest for pedagogues, teachers and parents who would like to acquire a better understanding of a kind of help they may expect from an educational psychologist. The article constitutes the characteristics of a school psychologist’s work in relation to an individual student and the whole class, as well as the psychologist’s cooperation with teachers and parents. Moreover, it describes the legal basis of psychological assistance provided at school, the documentation and record keeping.
Year
Issue
1
Pages
37-49
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Bąk O. (2015), Informacje zwrotne w szkole: perspektywa nauczycieli i uczniów, „Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja” 3, s. 85-100.
 • Bellak L., Bellak Sorel S. (2008), Test Apercepcji Tematycznej dla Dzieci – Wersja z Postaciami Zwierząt (CAT-A), Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Jaworowska A. (2005), Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci (STAIC) C.D. Spielbergera, C.D. Edwardsa, R.E. Lushene’a, J. Montuoriego, D. Platzek, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Jaworowska A., Szustrowa T. (2000), Podręcznik do Testu Matryc Ravena – Wersja Standard, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2009), Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.Knez R., Słonina W. (2002), Saper, czyli jak rozminować agresję, Rubikon, Kraków.
 • Matczak A. i inni (2005), Bateria Testów APIS-P(R). Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Matczak A. i inni (2006a), Bateria Testów APIS-Z. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Matczak A. i inni (2006b), Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji. Narzędzie do pomiaru zainteresowań zawodowych. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Matczak A. i inni (2008), Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dzieci – Wersja Zmodyfikowana. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Murray H. (1987), Test Apercepcji Tematycznej. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Oleszkowicz A. (2006), Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania. Formy. Skutki, Scholar, Warszawa.
 • Oleszkowicz A. i inni (2010), Sposób na wagary. Jak radzić sobie z absencją uczniów?, Difin, Warszawa.
 • Plopa M., Połomski P. (2010), Kwestionariusz Relacji Rodzinnych, VIZJA PRESS & IT, Warszawa.
 • Program Siedmiu Kroków. Szkolny program edukacyjno-profilaktyczny, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum, rodziców, nauczycieli i wychowawców (1995). Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).
 • Seligman M.E.P., Maier S.F. (1967), Failure to escape traumatic shock, „Journal of Experimental Psychology” 74, s. 1-9.
 • Sęk H. (2005), Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Scholar, Warszawa.
 • Stres pod kontrolą (2000), program dostępny na stronie: www.strespodkontrola.pl (dostęp: 1.09.2005).
 • Suchańska A. (2007), Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Zawadzki B., Strelau J. (1997), Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Zawadzki B. inni (1998), Inwentarz Osobowości NEO-FFI P.T. Costy i R.R. McCrae. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 • Zwierzyńska E. (2000), Test Stosunków Szkolnych. Podręcznik. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf908897-285e-46a4-8e73-1010bd6d309c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.