PL EN


2014 | 29 | 37-47
Article title

PTSD and psychosocial factors as determinants of the intensity of pain in chronic pain syndromes: research review

Title variants
PL
PTSD i psychospołeczne uwarunkowania nasilenia bólu w przewlekłych zespołach bólowych: przegląd badań
Languages of publication
Abstracts
EN
The main goal of this article is to discuss the relationship between the level of posttraumatic stress disorder symptoms (PTSD) and the intensity of pain in various groups of individuals who experience chronic pain syndromes. This work aims also at demonstrating the role of psychosocial factors, such as personality traits, dimensions of body image and social support aspects that affect the relationship between the level of PTSD symptoms and the intensity of chronic pain in chronic pain syndromes.
PL
Głównym celem artykułu jest omówienie związku pomiędzy poziomem objawów zaburzenia po stresie traumatycznym (ang. PTSD - Posttraumatic Stress Disorder, PTSD) a nasileniem bólu w różnych zespołach przewlekłego bólu. Praca ta stawia sobie również za zadanie przybliżenie roli czynników psychospołecznych, takich jak cechy osobowości, wymiary obrazu ciała i właściwości wsparcia społecznego jako zmiennych modyfikujących relację pomiędzy poziomem objawów PTSD a nasileniem przewlekłego bólu w chronicznych zespołów bólowych.
Contributors
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Warszawie, Wydział Psychologii
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf93b5ab-aa45-4f18-a316-2d8fcdc63c0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.