PL EN


2019 | 18 | 304-314
Article title

Aktywizacja seniorów w ramach programu Senior+ (na przykładzie Domu Seniora+ w Jarosławiu)

Authors
Content
Title variants
EN
The senior’s activation as part of the Senior+ programme (the example of the Senior Citizen’s Home in Jarosław)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja programu Senior+, który umożliwia rozwój i wzmocnienie aktywności u osób starszych, na przykładzie działalności Domu Seniora+ w Jarosławiu. W artykule autorka skoncentrowała uwagę na założeniach programu. Obecnie kładzie się duży nacisk na zachowanie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej seniora, m.in. aby zapobiec wykluczeniu społecznemu. Dlatego też, interesujące dla czytelnika mogą okazać się przedstawione formy aktywnego spędzania czasu przez uczestników programu, a także ich opinie na temat uczestnictwa w programie Senior+.
EN
The purpose of this study was to present the special programme Senior+, which helps to improve the self-development and strength in group of older people, who are the members of that programme in Senior Citizen’s home in Jarosław. The author of the thesis focused on the assumptions of the programme. Nowadays, special attention is paid to keep Seniors in good intellectual, mental and physical health, mainly to avoid social exclusion. Therefore, it may be interesting for the reader to read the article about the forms of leisure activities of programme participants, as well as to meet with their opinions about the Senior+ Programme.
Year
Issue
18
Pages
304-314
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Chabior A., Fabiś A., Wawrzyniak J.K., Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Impuls, Kraków 2015.
 • Grzanka-Tykwińska A., Kędziora-Kornatowska K., Znaczenie wybranych form aktywności w życiu osób w podeszłym wieku, http://gerontologia.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/2010-01-3.pdf (10.05.2019).
 • Kawula S., Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka starego, [w:] S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy. Podręcznik akademicki dla pedagogów, Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M., Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku, Czelej, Lublin 2007.
 • Kurowska K., Aktywizacja osób w starszym wieku w aspekcie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych, [w:] K. Kędziora-Kornatowska, M. Muszalik, Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.
 • Program ASOS na lata 2014–2020, http://senior.gov.pl/source/Program%20ASOS%202014-2020.pdf (10.05.2019).
 • Program Wieloletni Senior+ na lata 2015–2020, https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wieloletni-senior-plus-na-lata-2015–2020 (10.05.2019).
 • Uchwała nr 157 Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 r., poz. 1254, https://das.mpips.gov.pl/source/wigor/Uchwala%20157%20RM%20Senior.pdf (10.05.2019).
 • Wilk T., Czas wolny w starości a jakość życia, [w:] B. Juraś-Krawczyk (red.), Wybrane obszary badawcze andragogiki, WSHE, Łódź 2007.
 • Wnuk W., System wartości i styl życia dolnośląskich seniorów, [w:] M. Makuch, D. Moroń, (red.), Osoby starsze w społeczeństwie – społeczeństwo wobec osób starszych, UWr, Wrocław 2011.
 • Zych A.A., Leksykon gerontologii, Impuls, Kraków 2007.
 • Zarządzenie nr 462/2017 Burmistrza Miasta Jarosławia z 17 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji uczestników Dziennego Domu Senior+.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf94f505-9e03-4cfc-af65-5772a0600b0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.