PL EN


2015 | 14 | 153-164
Article title

Kłopotliwe sąsiedztwo: strategia polskich elit politycznych wobec Ukrainy

Content
Title variants
EN
Troubling neighbours: Polish elite’s strategy towards Ukraine
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The publication Troubling Neighbourhood: political strategy of Polish political elites on Ukraine (Kłopotliwe sąsiedztwo: polityczna strategia polskich elit politycznych wobec Ukrainy) brings closer problems and challenges standing before Polish rulers, analysis institutions creating the eastern dimension of foreign policy. In the light of the events that took place in the Kiev Maidan at the turn of 2013/2014, the Ukraine issue gained significant weight for Polish rulers, political parties, and centres of creating public opinion. The solution of the Ukraine political and economic issues is a turning point for the power balance on the “Old Continent”. The author of the article attempts to assess the growing dependence of the Polish government policy towards Ukraine on the Russian factor. He also points out the resulting problems with correctly defining the foreign policy agreeing with the Polish reason of state. Too close connection, in the Author’s opinion, of the political vision of the Eastern Europe future with the rivalry with the Russian federation on the influence over this region may cause serious negative effects for our country.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Polacy o sytuacji na Ukrainie w czasie kryzysu krymskiego. (2014). Komunikat z badań CBOS. Warszawa.
 • Beynar L. [Jasienica P.] (2007). Rzeczpospolita Obojga Narodów. Calamitatis Regnum. Warszawa.
 • Gerhard J. (1980). Łuny w Bieszczadach. Lublin.
 • Hrycak J. (2009). Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej. Gdańsk–Warszawa.
 • Kagarlicki B. (2012). Imperium peryferii. Rosja i system światowy. Warszawa.
 • Marples D. (2006). Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu. Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Motyka G. (2006). Ukraińska partyzantka 1942–1960. Warszawa.
 • Olchawa M. (2009). Imperialna rozgrywka. Ukraina w geopolitycznej strategii Stanów Zjednoczonych. Kraków.
 • Potulski J. (2010). Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką. Gdańsk.
 • Prus E. (1985). Herosi spod znaku tryzuba. Warszawa.
 • Prus E. (1996). Operacja Wisła. Wrocław.
 • Serczyk W. (2009). Historia Ukrainy. Wrocław.
 • Sosnowska D. (2008). Inna Galicja. Warszawa.
 • Żółkiewska W. (1989). Ślady rysich pazurów. Warszawa.
 • Kłopotliwe sąsiedztwo: strategia polskich elit politycznych wobec Ukrainy [163]
 • Gil A. (2013). Białoruś i Ukraina wobec Europy – kontekst dziejowy i współczesność: zarys problematyki. W: W. Paruch (red.), Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. Ukraina i Białoruś: przeszłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosją. Lublin.
 • Kapuśniak T. (2011). Ukraina na geopolitycznej szachownicy Europy Wschodniej. W: T. Kapuśniak (red.), Wspólnota Niepodległych Państw. Fragmengracja – bezpieczeństwo– konflikty etniczne. Lublin–Warszawa.
 • Surmacz B. (2007). Stosunki Ukrainy z Polską. W: M. Pietraś, T. Kapuśniak (red.), Ukraina w stosunkach międzynarodowych. Lublin.
 • Konieczna J. (2001). Polska – Ukraina: wzajemny wizerunek. Raport z badań. PISM.Warszawa.
 • Menkiszak M. (2014). Strategia Rosji wobec kryzysu ukraińskiego. Analizy OSW. Warszawa.
 • Olszański T.A. (2013). Miejsce UPA w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Dylematy polityki historycznej Ukrainy, OSW, Punkt Widzenia, 35.
 • Balcer A. (2014). Ukraina – nie taka prosta historia. Nowa Europa Wschodnia, 3–4.
 • Czech M. (2014). Dobrze, że Berlin bez nas. Gazeta Wyborcza, 158.
 • Kornat M. (2009). Ruch prometejski – ważne doświadczenie polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej. Nowa Europa Wschodnia, 2.
 • Kurcz Z. (2008). Giedoryciowski mit wschodni. Kurier Wileński, 14.
 • Celiński M. Koniec epoki Giedroycia w polityce zagranicznej, http://liberte.pl/koniec--epoki-giedroycia-w-polityce-zagranicznej/ (dostęp 01.07.2014).
 • Kaliciecki B. Idea prometejska ciągle żywa, http://www.geopolityka.org/analizy/2173--idea-prometejska-ciagle-zywa (dostęp 07.07.2014).
 • Kozakiewicz J. Kozakiewicz o Ukrainie: Polska przegrała i to z kretesem, http://4lomza.pl/forum/read.php?f=1&i=273275&t=273275 (dostęp 07.07.2014).
 • Najder Z. Doktryna ULB – koncepcja Giedroycia i Mieroszewskiego w XXI wieku, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,689,Doktryna_ULB_koncepcja_ Giedroycia_i_Mieroszewskiego.shtml (dostęp 01.07.2014).
 • Polska i Turcja w sprawie kryzysu na Ukrainie mówią jednym głosem, http://wyborcza.pl/1,75477,15571335,Polska_i_Turcja_w_sprawie_kryzysu_na_Ukrainie_mowia_jednym_glosem/ (dostęp 10.07.2014).
 • Polska i Turcja wspierają integralność Ukrainy, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,301,polska-i-turcja-wspieraja-integralnosc-ukrainy/ (dostęp10.07.2014).
 • Sykulski L. (2011) Polska polityka (anty wschodnia), http://www.politykaglobalna.pl/2011/polska-polityka-anty-wschodnia/ (dostęp 04.07.2014).
 • Szarpak Ł. Geopolityczny wymiar współpracy polsko – ukraińskiej w sektorze energetycznym, http://www.stosunkimiedzynarodowe.pl/geopolityczny-wymiar-wsp%C3%B3%C5%82pracy-polsko-ukrai%C5%84skiej-w-sektorze-energetycznym (dostęp11.07.2014).
 • Trzeba jedności UE w obliczu kryzysu ukraińskiego, http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,308,trzeba-jednosi-ue-w-obliczu-kryzysuukrainskiego/(dostęp 10.07.2014).
 • Turecka prasa o wizycie Komorowskiego w kontekście kryzysu na Ukrainie, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/turecka-prasa-o-wizycie-komorowskiego-w-konteksciekryzysu-na-ukrainie/ (dostęp 10.07.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf9cb816-af9e-4a94-bf42-4b08fd24a5ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.