PL EN


Journal
2014 | 13 | 97-106
Article title

Znaczenie miast powiatowych w pobudzaniu rozwoju mniejszych jednostek terytorialnych

Title variants
EN
The role of district town in development of small territorial units
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Miasta powiatowe są szczególnymi podmiotami w polskiej rzeczywistości lokalnej. Ich znaczenie wynika z posiadania dużych możliwości inspirowania pozytywnych zmian, jakie dotyczyć mogą małych miast i gmin wiejskich. Pod wieloma względami są najważniejszymi pośrednikami w relacjach pomiędzy nimi a innymi podmiotami samorządowymi, przybliżając nowoczesne trendy czy łagodząc skutki docierania na prowincje zjawisk globalnych. Celem artykułu jest uwypuklenie roli miast powiatowych, w tym wskazanie na ich konkretne funkcje, jakie w czasach podnoszenia świadomości zalet istnienia wspólnot lokalnych i budowania marek miejscowych produktów mogą oferować mniejszym jednostkom terytorialnym.
EN
District towns are specific territorial units, because they have important role in giving inspiration for positive changes in small units. Rural areas and small towns are interesting in gain of information about new trends or global processes, which results can be useful in local circumstances. The intention of this article is demonstrate the role of such towns in times of arise the value of local identity and create local brand of territorial products.
Journal
Year
Issue
13
Pages
97-106
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Czornik M., 2008, Miasto – ekonomiczne aspekty funkcjonowania, AE, Katowice, s. 28–29.
  • Czornik M., 2012a, Konsumpcja miejska. Ekonomiczne refleksje nad ewoluowaniem funkcji miejskich, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 57.
  • Czornik M., 2012b, Miasta powiatowe województwa śląskiego jako miejsca absorbowania idei świata ponowoczesnego, [w:] Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, red. M. Czornik, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 108–174.
  • Czornik M., 2012c, Rola miasta powiatowego w przenikaniu idei społeczno-kulturowych, [w:] Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, red. M. Czornik, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 100–107.
  • Heffner K., 2008, Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
  • Janik M., 2012, Miasto powiatowe jako miejsce życia, [w:] Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, red. M. Czornik, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, s. 95–100.
  • Słownik języka polskiego, 1994, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfa7f6d2-a266-44ce-8949-dda2b330e418
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.