PL EN


2017 | 4(93) | 3-12
Article title

Ochrona klienta w aktach delegowanych i wykonawczych do dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń

Title variants
EN
Consumer Protection in the Delegated and Implementing Acts to the Directive on Insurance Distribution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń zawiera regulacje dotyczące przyjęcia aktów delegowanych i wykonawczych, które mają przyczynić się do zwiększenia ochrony klientów i podwyższenia jakości oraz efektywności usług świadczonych przez zakłady ubezpieczeń i pośredników. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy znaczący wzrost obowiązków informacyjnych podmiotów sprzedających produkty ubezpieczeniowe, wynikający z przepisów zawartych w tych aktach, konfrontowany z poziomem umiejętności finansowych klientów, ma szansę przełożyć się na wyższą jakość i niezawodność usług świadczonych na europejskim rynku ubezpieczeniowym.
EN
Insurance Distribution Directive contains provisions on the adoption of delegated and implementing acts, which are intended to strengthen the consumer protection and improve the quality and efficiency of services provided by insurance undertakings and intermediaries. The present article is an attempt to answer the question whether a significant increase in the information requirements imposed on entities selling insurance products, resulting from the regulations included in these acts, confronted with the level of financial literacy of the clients has a chance to translate into the higher quality and reliability of services offered in the European insurance market.
Year
Volume
Pages
3-12
Physical description
Contributors
  • Prof. zwyczajny dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfb7bf09-ff91-4efa-bb4d-30bc9bbdcf33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.