PL EN


2016 | 16 |
Article title

O RODZINIE SIEMIĄTKOWSKICH. CZĘŚĆ I CWETANA VEL TSENA I JÓZEF SIEMIĄTKOWSCY – Z DWORU W TYMIENICACH W ŚWIAT...

Content
Title variants
EN
ABOUT THE SIEMIĄTKOWSKI FAMILY PART I.CVETANA AND JÓZEF SIEMIĄTKOWSKI
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Helena z Walewskich (1881–1956) i Antoni (1868–1952) Siemiątkowscy herbu Jastrzębiec byli właścicielami majątków Wojsławice i Tymienice do wybuchu II wojny światowej. Ich siedzibą był pałac w Wojsławicach zbudowany w latach 1900–1902, skąd zostali usunięci we wrześniu 1939 . Jeden z synów, Józef Siemiątkowski (1904–1939), zamieszkiwał wraz z żoną Cvetaną vel Tseną (1911–1983) i dziećmi Heleną ur. 1936 r. i Antonim (1938–2011) w XIX-wiecznym dworku w Tymienicach. Ślub ich odbył się w Sofii w 1934 r. Wraz z wybuchem wojny przenieśli się do Warszawy, gdyż Józef został powołany do wojska. Część I opowieści o rodzinie Siemiątkowskich przedstawia tragiczne losy tego małżeństwa. 24 września 1939 r. Józef Siemiątkowski poniósł śmierć w walkach z Niemcami na przedpolach Warszawy, w Kazuniu. Jego żona Cvetana wyjechała z dziećmi do Bułgarii. Gdy po wojnie rodzeństwo wróciło do Polski czekało je trudne życie w nieprzyjaznej powojennej rzeczywistości.
EN
Helena from the Walewski family (1881–1956) and Antoni Siemiątkowski (1868–1952), coat of arms Jastrzębiec, were the owners of the Wojsławice and Tymienice estates until the outbreak of the Second World War. They lived in a palace in Wojsławice, built in1900–1902, from which they were expelled in September 1939. One of their sons, Józef Siemiątkowski (1904–1939), lived with wife Cvetana alias Tsena (1911–1983) and children Helena born in 1936 and Antoni (1983–2011) in a 19th century manor house in Tymienice. They were married in Sophia in 1934. At the outbreak of the war they moved to W arsaw because Józef was conscripted. Part I of the story of the Siemiątkowski family gives an account of the tragic history of this couple. On 24 September 1939, Józef Siemiątkowski was killed in a fight withGermans inKazuń near Warsaw. His wife Cvetana went with children toBulgaria. When they returned to Poland after the war, they had to face the harsh life of the post-war reality.
Year
Issue
16
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfc07191-201b-4236-98bc-6e83611264a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.