PL EN


2012 | 61 | 4 | 77-97
Article title

Tomorrow’s Europe deliberative poll as a proposal to research European public opinion

Content
Title variants
PL
Sondaż deliberatywny Tomorrow’s Europe jako propozycja badania europejskiej opinii publicznej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article discusses a project known as Tomorrow’s Europe deliberative poll®, whose participants consisted of inhabitants of the 27 Member State countries of the European Union. The first section of the article presents the stages of that interesting study and briefly describes its most important results. The second section discusses essential issues to potential organizers of such polls, and more importantly to interpreters of the research data. It focuses on issues such as: problems related to conducting deliberations in a multilingual environment; the acculturation of the research method itself; the possibilities for researching Europea public opinion; and benefits resulting from this type of study
PL
W artykule prezentuję sondaż deliberatywny® Tomorrow’s Europe, którego uczestnikami byli mieszkańcy 27 krajów-członków Unii Europejskiej. W pierwszej części artykułu przedstawiam etapy tego interesującego badania i pokrótce referuję jego najważniejsze rezultaty. Druga część poświęcona jest omówieniu kwestii istotnych dla potencjalnych organizatorów, a co ważniejsze interpretatorów otrzymanych rezultatów badań. Moja uwaga skupia się m.in. na: problemie związanym z prowadzeniem deliberacji w wielu językach, kwestii dotyczącej akulturacji samej metody badawczej, możliwościach zbadania europejskiej opinii publicznej oraz korzyściach wynikające z realizacji tego typu badań.
Year
Volume
61
Issue
4
Pages
77-97
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
 • Ash T.G. [2007], Never mind treaty squabbles. Europe’s real problem is Babel, The Guardian 18 October 2007, www.guardian.co.uk, accessed on 24 May 2011
 • Bohman J. [1998], The coming of age of deliberative democracy, “British Journal of Political Science”, nr 5(1).
 • Boucher S. [2009], If citizens have a voice, who’s listening? Lessons from recent citizen consultation experiments for the European Union, available for free downloading from the CEPS websites: (http://www.ceps.eu) and EPIN (http://www.epin.org)
 • Buonocore M. [2007], ‘This experiment revealed Europe’s Public Sphere’, A conversation with James Fishkin, 26 November 2007, internet website: http://www.opendemocracy.net/blog, accessed on 10 November 2012
 • Bukowski A. [2011], Sondaż deliberatywny, [in:] S. Rudnicki (ed.), Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki, Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 • Cooley Ch. H. [1929], Social organization. A study of the larger mind, New York: Charles Scribner’s Sons
 • Fiket I., Olsen E.D.H., Trenz H.-J. [2011], Deliberation under conditions of language pluralism: Insight from the Europolis Deliberative Polling Experiment, Working Paper No. 9, October 2011, ARENA Working Paper, Working papers can be downloaded from the ARENA homepage: http://www.arena.uio.no
 • Fishkin J.S. [1991], Democracy and Deliberation. New Directions for Democratic Reform, New Haven and London: Yale University Press
 • Fishkin J.S. [2007], Deliberative Democracy: what and why?, 25 September 2007, internet website: http://www.opendemocracy.net/blog, accessed on 20 November 2012
 • Fishkin J.S., Farrar C., [2005] Deliberative polling. From Experiment to Community Resource, [in:] The Deliberative Democracy Handbook. Strategies for Effective Civic Engagement in the Twenty-First Century, John Gastil, Peter Levine (eds.), San Francisco: Jossey-Bass, A Wiley Imprint
 • Fishkin J.S., Luskin R.C., Boucher S., Monceau H. [2008], Considered Opinions on Further EU Enlargement: Evidence from an EU-Wide Deliberative Poll, a paper prepared for presentation at the annual meeting of the International Society of Political Psychology, Paris, France, July 9-12, 2008; available for downloading from: http://cdd.stanford.edu/research/papers
 • Grobler A. [2006], Metodologia nauk, Kraków: Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak
 • Held D. [2010], Modele demokracji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Koseła K., Sułek A. [2005], Badania wzdłuż czasu, [in:], Encyklopedia Socjologii, Suplement, Warszawa: Oficyna Naukowa
 • Kubiak A. [2007], Destrukcja procesu akulturacji badań sondażowych w Polsce, „Przegląd Socjologiczny”, vol. LVI/1.
 • Kubiak A., Krzewińska A. [2012], Sondaż deliberatywny – inwentarz problemów, Przegląd Socjologiczny, vol. LXI
 • Lisek-Michalska J.[2007], Fokus – sztuka czy metoda?, [in:] Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, J. Lisek-Michalska, P. Daniłowicz (eds.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Malinowski H. [2007], Komunikacja w zogniskowanym wywiadzie grupowym, [in:] Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą, J. Lisek-Michalska, P. Daniłowicz (eds.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Marchi F. [2007], I, a moderator in the Parliament of Babel, 26 November 2007, internet website: http://www.opendemocracy.net/blog, accessed on 10 November 2012
 • Matthews J.C. [2007], An attempt at a conclusion, 2 November 2007, internet website: http://www.opendemocracy.net/blog, accessed on 10 November 2012
 • Matuchniak-Krasuska A. [1995], Interwencja socjologiczna A. Touraine’a. Uwagi uczestnika, Studia Socjologiczne 1995, nr 3-4
 • Noelle-Neumann E. [2004], Spirala milczenia, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka
 • Nowotny S. [2000], Opinia publiczna, [in:] Encyklopedia Socjologii, vol. 3, Warszawa: Oficyna Naukowa
 • O’Flynn I. [2007], Deliberative polling: Risky but Inspiring, 4 October 2007, internet website: http://www.opendemocracy.net/blog, accessed on 10 November 2012
 • Olsen E.D.H., Trenz H.-J. [2010], Deliberative Polling. A cure to the democratic deficit of the EU?, Working Paper No. 13, December 2010, ARENA Working Paper, downloaded from the ARENA homepage: http://www.arena.uio.no
 • Rycielski P., Żylicz P.O., [2007], O roli facylitatora w rozwiązywaniu sporów w małych grupach, [in:] Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej, J. Reykowskiego (ed.), Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS
 • Schwarz R.M. [2002], The Skilled Facilitator: Practical Wisdom for Developing Effective Groups, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Sułek A. [1979], Eksperyment w badaniach społecznych, Warszawa: PWN
 • Sułek A. [2001], Socjologia a badania opinii publicznej, [in:] Sondaż polski, Warszawa: IFiS PAN
 • Tomorrow’s Europe. The first-ever EU-wide Deliberative Poll® Friday 12 – Sunday 14 October 2007, Briefing Material, available for downloading from the website: http://cdd.stanford.edu/polls/eu/
 • Wesołowska E. [2010], Deliberatywne rozwiązywanie konfliktów wartości. Wielość dróg do porozumienia, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Zeller J. [1998], Definicje opinii publicznej, [in:] Władza i społeczeństwo 2, J. Szczupaczyński (eds.), Warszawa: Scholar
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfc24528-de02-4d06-84f8-663334b7b09b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.