PL EN


2015 | 15/1 | 5-18
Article title

Zdolności emocjonalne kobiet i mężczyzn a stosowane strategie radzenia sobie ze stresem

Content
Title variants
EN
Women’s and men’s emotional abilities and stress coping strategies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym badaniu poszukiwano związku między dwiema zdolnościami emocjonalnymi (rozpoznawaniem i rozumieniem emocji) a strategiami radzenia sobie ze stresem, stosowanymi przez kobiety i mężczyzn. Analizy przeprowadzono na grupie 228 osób dorosłych (109 kobiet i 119 mężczyzn) w wieku 18–58 lat (Mwieku = 27,46 lat). Strategie radzenia sobie ze stresem mierzono kwestionariuszem COPE, do pomiaru zdolności emocjonalnych wykorzystano natomiast testy SIE-T i TRE. Uzyskane wyniki wskazały na istnienie różnic międzypłciowych w zakresie zdolno- ści rozumienia emocji i niektórych strategii radzenia sobie ze stresem. Zaobserwowano również różnice międzypłciowe w zakresie związków między zdolnościami emocjonalnymi a strategiami radzenia sobie ze stresem. Wynik ten może sugerować, że zdolności emocjonalne odgrywają odmienną rolę w radzeniu sobie ze stresem przez kobiety i mężczyzn.
EN
The present study examined the links between two emotional abilities (emotion recognizing and emotion understanding) and coping strategies in men and women. The analysis was conducted on the sample of 228 adults (109 women and 119 men) aged 18–58 years (Mage = 27,46 years). Coping strategies were measured by the COPE inventory and emotional abilities were measured by the Emotional Intelligence Scale – Faces (SIE-T) and the Emotion Understanding Test (TRE). The results indicated gender differences in emotion understanding and some coping strategies. Different correlations between emotional abilities and coping strategies in men and women were also observed. This finding may suggest that emotional abilities play different role in stress coping in men and women.
Year
Issue
Pages
5-18
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfc568d9-5a7c-451d-9848-f4a302064437
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.