PL EN


2017 | 20 | 2(75) | 7-14
Article title

Społeczne funkcje spółdzielczości w myśli ekonomicznej Franciszka Stefczyka

Authors
Title variants
EN
Social functions of the cooperatives in the economic thought of Franc Stefczyk on the base of chosen publications
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Doktor Franciszek Stefczyk należy do grona prekursorów polskiego ruchu spółdzielczego, będąc zarówno teoretykiem, jak i twórcą jego struktur w różnych branżach. W swojej pracy wykorzystywał on szeroką wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów historycznych i prawniczych, a także w pracy naukowej. Stefczyk był bowiem erudytą i typem naukowca, który jednak potrafił wykorzystywać swoje umiejętności w pracy społecznej, aktywności politycznej i gospodarczej, dostrzegając potrzeby człowieka, jak również całego narodu i państwa. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie poglądów Franciszka Stefczyka na rolę i zadania spółdzielczości jako elementu życia społecznego. W myśli ekonomicznej twórcy systemu kas kredytowych centralne miejsce zajmował człowiek, którego zawsze określał podmiotem całej polityki gospodarczej. Ważnym elementem tejże polityki była natomiast dla niego spółdzielczość, którą uważał za jeden z najskuteczniejszych sposobów obrony i pomocy dla najsłabszych ekonomicznie warstw społecznych.
EN
Doctor Franc Stefczyk belongs to the bevy of precursors of the Polish cooperative movement, being both a theoretician and an originator of its structures in different branches. In his work he made use of the extensive knowledge and abilities acquired in the course of historical and law studies, as well as in his scientific work. For Stefczyk was an erudite and a type of scientist, who at the same time was able to use his abilities in community work, and political and economic activity, recognizing the needs of the individual, but also the entire nation and country. The aim of this article is to present Franc Stefczyk’s views on the role and functions of the cooperative movement as the element of social life. In the economic thought of the originator of credit unions’ system in the central place was always a man, who he described as the subject of the economic policy. An important element of this policy was for him the cooperative movement, which he regarded as one of the most effective ways of the defense and assistance to the most vulnerable economically social classes.
Year
Volume
20
Issue
Pages
7-14
Physical description
Dates
published
2017-07
Contributors
 • Jerzy Jankowski, Spółdzielczy Instytut Naukowy, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, Poland
References
 • Dr Franciszek Stefczyk pionier spółdzielczości rolniczej w Polsce, opr. J. Bielecki, Warszawa 1927.
 • A. Gurnicz, Franciszek Stefczyk: życie, poglądy, działalność, Warszawa 1976.
 • S. Inglot (red.), Historia chłopów polskich, t. III, Kraków 1980.
 • W. Rusiński, Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, Warszawa 1966.
 • F. Stefczyk, O spółkach systemu Raiffeisena, Kraków 1890.
 • F. Stefczyk, Początki i ogólne warunki rozwoju spółdzielczości w Polsce, Kraków 1925.
 • F. Stefczyk, Stanowisko spółdzielczości w rolnictwie, Lwów [b.r.].
 • F. Stefczyk, Zadania spółdzielczości rolniczej w dobie obecnej, Warszawa 1921.
 • F. Stefczyk, Znamiona i zadania Kas Stefczyka, Warszawa 1927.
 • K. Weydlich, Franciszek Stefczyk pionier polskiej spółdzielczości rolniczej, Warszawa 1936.
 • Wielka Księga Spółdzielczości, t. II, Warszawa 2006.
 • S. Wojciechowski, Ruch spółdzielczy, Warszawa 1930.
 • S. Wojciechowski, Narodowa ideologia spółdzielczości, Lwów 1928.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfc5c23a-4d84-495e-97ed-392ff92e5e0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.