PL EN


2017 | 3(4) | 156-163
Article title

Wilhelm Gorecki, Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku w XVIII i XIX wieku na przykładzie Huty Florian, Silesia Progress, Kotórz Mały 2016, ss. 208

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
156-163
Physical description
Contributors
 • Zakład Historii Polski i Powszechnej 1918–1945 w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • 120 lat tradycji w Koneckich Zakładach Odlewniczych, 2009, oprac. Z. Grotomirski, Końskie.
 • Czuchryta A., 2008, Przemysł rolno-spożywczy w województwie lubelskim w latach 1918–1939, Lublin.
 • Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t. 1, 1981, red. A. Mączak, Warszawa.
 • Guldon, Z., Kaczor J., 1994, Górnictwo i hutnictwo w Staropolskim Okręgu Przemysłowym w drugiej połowie XVIII wieku, Kielce.
 • Kmieć H., 2000, Dzieje techniki zbrojeniowej nad rzeką Bobrzą i w jej okolicach od XVI do XX wieku, Kielce.
 • Król P., Urban J., 2012, Geologiczne i historyczne dziedzictwo górnictwa miedzianogórskiego, Kielce.
 • Kwaśny Z., 2004, Hutnictwo cynku na Górnym Śląsku w I połowie XIX wieku (w świetle opinii fachowców saskich) [w:] Przemysł na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku, red. A. Barciak, A. Topol, Katowice.
 • Majcher-Ociesa E., 2011, Z dziejów Fabryki Odlewów Żelaznych „Neptun” I. Mintz w Końskich, Końskie.
 • Szczepański J., 1997, Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich, Kielce.
 • W świętokrzyskiej kuźni Hefajstosa, 2003, red. S. Orzechowski, A. Przychodni, Kielce.
 • Wierzbicki A., 2001, Żywy Lewiatan, Wspomnienia, Warszawa.
 • Z dziejów przemysłu po 1945 roku, 2012a, red. E. Kosik, R. Klementowski, Wrocław.
 • Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem, 2012b, red. J. Chumiński, M. Zawadka, Wrocław.
 • Zieliński J., 1965, Staropolskie Zagłębie Przemysłowe, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Ziomek W., 2009, Rozwój przemysłu drzewnego Królestwa Polskiego w latach 1870–1914, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfc61c10-0835-4da8-974c-e30636c37048
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.