PL EN


2013 | 3(35) | 87-99
Article title

Forum Gryf – studium przypadku realizacji programu foresightu regionalnego

Title variants
EN
Forum Gryf – case study of implementing regional foresight programme
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Programy foresight znalazły swoje zastosowanie nie tylko w gospodarce, lecz także w celu rozwiązywania problemów społecznych. Foresight ewoluował od foresightu technologicznego do foresightu regionalnego. Oznacza to, że biorąc pod uwagę systemy społeczno-gospodarcze, w zależności od założonych celów, równolegle funkcjonują programy foresight dla przemysłu i dla rozwoju regionalnego. Kluczowe w wykorzystaniu foresightu jest natomiast kształtowanie przyszłości, a nie tylko jej przewidywanie. Forum Gryf jest przykładem inicjatywy regionalnej, która przy wykorzystaniu metodyki foresight odgrywa istotną rolę w kształtowaniu warunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Pomorza Zachodniego.
EN
Foresight was implemented to business just after World War II. In accordance with Japanese experience, foresight is also useful in solving problems of societies. In present socio-economic systems technological and regional foresight could be used at the same time to shape future instead of making predictions. Forum Gryf is a case of regional foresight programme which plays an important role in instituting favourable conditions for socio-economic regional development of West Pomeranian Voivodeship.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Chao K., A new look at the cross-impact matrix and its application In future studiem, „Journal of Future Studies” No. 12 (4), Maj 2008.
 • Cuhls K., Foresight with Delphi Surveys in Japan, „Technology Analysis & Strategic Management” Vol. 14, No. 4, 2001.
 • Dalkey N., Helmer O., An experimental application of the Delphi method to the use of experts, Memorandum RM-727/1-Abridgeg, The Rand Corporation, lipiec 1962.
 • Foresight technologiczny, t. 1, PARP, UNIDO, Wiedeń 2005.
 • Georghiou L., Third Generation Foresight. Integrating the Socio-economic Dimension, NISTEP Study Material, No. 77, 2001.
 • Georghiou L., The UK Technology Foresight Programme „Futures” 1996, Vol. 28, nr 4.
 • Gordon T.J., Cross-impact metod, Futures Research Methodology, AC/UNU Millenium Project, 1994.
 • HLEG-Report, Thinking, Debating and Shaping the Future, Final Report from a High Level Expert Group for the European Commission, 26 kwiecień 2002, dostępne na stronie www.cordis.lu/foresight/CGRF.pdf
 • Kuwahara T., Technology Foresight In Japan. The Potential and Implications of Delphi Approach, NISTEP Study Material, 2002, No. 77.
 • Lozano Platonoff A., Zarządzanie dynamiczne, Difin, Warszawa 2009.
 • Martin B.R., Johnston R., Technology Foresight for Wiring Up the National Innovation System: Experiences in Britain, Australia and New Zealand, „Technological Forecasting and Social Change” 1999, No. 60.
 • Martin B.R., Foresight in Science and Technology, „Technology Analysis & Strategic Management” 1995, Vol. 7, No. 2, .
 • Pachciarek H., Rudawska A., Foresight jako koncepcja wspomagająca rozwój regionalny, „Management and Business Administration. Central Europe” nr 2 (115), marzec-kwiecień 2012.
 • Sandkjaer Hanssen G., Johnstad T., Erling Klausen J., Regional Foresight, Modes of Governance and Democracy, „European Planning Studies” Vol. 17, No. 12, grudzień 2009.
 • Jak realizować projekty foresight na potrzeby zrównoważonego rozwoju regionu, red. R. Szewczyk, OPI, Warszawa 2008.
 • Treyer S., Changing perspectives on foresight and strategy: from foresight project management to the management of change In collective strategic elaboration processes, Technology Analysis&Startegic Management, Vol. 21, No. 3, kwiecień 2009.
 • Yoda T., Participants looking back: what are perceptions of participants of past foresight activities on the impact on policy-making?, Third International Seville Seminar on Future-Oriented Technology Analysis: Impacts and implications for policy and decision-making, Sewilla 16-17 października 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfc6433f-9e96-4695-a5aa-2045641cba1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.