PL EN


2014 | 22 | 3-4(85-86) | 34-61
Article title

POLITYKA ZAGRANICZNA STANÓW ZJEDNOCZONYCH WOBEC PERU NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

Content
Title variants
EN
American Foreign Policy towards Peru at the turn of the 20th and 21st Century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Peru jest jednym z krajów subregionu andyjskiego, wobec którego współczesne Stany Zjednoczone prowadzą ożywioną politykę z kilku powodów. Zasadniczą płaszczyzną współpracy jest wspieranie przez kolejne administracje amerykańskie władz peruwiańskich w walce z przestępcami narkotykowymi. Peru jest jednym z większych dostawców kokainy na rynek amerykański. Drugim celem polityki USA wobec Peru jest wspieranie przemian politycznych i działanie na rzecz rozwoju demokracji, której stan budził poważne obawy po 1993 roku. Ówczesny prezydent Alberto Fujimori łamiąc procedury demokratyczne skumulował władzę w swoich rękach. Postępowanie Fujimoriego budziło poważne obawy wśród decydentów amerykańskich. Trzeci obszar zainteresowania Peru ze strony Waszyngtonu dotyczy stosunków gospodarczych, od uczestnictwa Peru w programie ATPA do zawarcia w 2006 roku bilateralnej umowy o wolnym handlu. Od początku XXI wieku wobec Peru coraz aktywniejszą politykę prowadzą Chiny, Unia Europejska oraz Rosja. W celu zabezpieczenia interesów geostrategicznych w przyszłości, obecność amerykańskich inwestorów na rynku peruwiańskim jest istotna.
EN
Peru is one of the Andean countries. There are three main goals of the American foreign policy towards Peru nowadays: one of the main is supporting governments in Lima in fighting against narcoterrorism. From American point of view this reason of its policy is very important because Peru is one of the biggest producers of top quality cocaine. Most of the Peruvian cocaine goes to the American consumers. The second one is promoting democracy in Peru. In 1990 when Alberto Fujimori won the presidential elections George Bush’s administration welcomed the results with hope. Unfortunately, since 1992-1993, president Fujimori had started to fight against opposition and the democracy had been limited. The last one goal is encouraging Peru for free market reforms by American economic initiatives like Andean Trade Preference Act (ATPA). Worth saying is Peru as a first country from the Andean Region signed bilateral free trade agreement with United States in 2006. Since the beginning of the 21st century China, European Union and Russia are also interested in rivalry for the market. The winner of this compete will keep control of the Peruvian market of minerals and from the political, economic and strategic point of view will be stronger in the future.
Year
Volume
22
Issue
Pages
34-61
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk Politycznych i SM Uniwersytet Jagielloński
References
 • Avirama, Jesus Rei, Murillo, Mario A. (2004), Colombia and the United States. War, Unrest, and Destabilization, New York.
 • Batowski, Henryk (2001), Między dwiema wojnami 1919-1939. Zarys historii dyplomatycznej, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
 • Beas, Carlos Howes (2003), Colonización del Peru y America Latina, Editorial Tawantinsuyo, Lima.
 • Clawson, Patrick L., Rensselaer III, Lee W. (1998), The Andean Cocaine Industry, St. Martin’s Griffin, New York.
 • Congressional Budget Justification, Foreign Operations, Annex: Regional Perspectives, Fiscal Year 2012, http://www.state.gov/f/releases/iab/fy2012cbj/pdf/ (data dostępu:19.11.2013).
 • Congressional Budget Justification, Foreign Operations, Fiscal Year 2014, http://www.state.gov/- f/releases/iab/fy2014cbj/index.htm (data dostępu: 19.11.2013).
 • Crandall, Russell (2002), Driven by Drugs. U.S. Policy toward Colombia, Lynne Rienner Publishers,London.
 • Derwich, Karol (2010), Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej, 1945-2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Dobrzycki, Wiesław (2000), System międzyamerykański, Scholar, Warszawa. Dobrzycki, Wiesław (2000), Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Historia i współczesność, Scholar, Warszawa.
 • Dobrzycki, Wiesław (1996), Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Scholar, Warszawa.
 • Espindola, Stefano (2005), „Los Estados Unidos y el conflicto Ecuador-Perú”, w: J. P. Leiva (red.), Las relaciones Ecuador-Estados Unidos en 25 años de democracia (1979-2004),Ediciones ABYA – YALA, Quito.
 • „Fall in Colombia’s Coca Crop vs. Rises in Peru and Bolivia” (2009), w: Latin American Security and Strategic Review, Vol. 44, No. 3, ss. 3-29.
 • Flounders, Sara, Gutierrez, Teresa, McInerney, Andy, Toledo, Rebeca (2003), War in Colombia: Made in U.S.A., International Action Center, New York.
 • Franco, Andrés (1998), Estados Unidos y los países andinos, 1993-1997: poder y desintegración, Centro de Editor Javeriano, Bogotá.
 • House Ways and Means Committee, A New Trade Policy for America, http://waysandmeans.-house.gov (data dostępu: 29.01.2013).
 • Iglesias C. B. (2001), El Plan Colombia y el Perú, Latin American Studies Association Meeting, September 6-8, Washington D.C.
 • Isacson, Adam, Olson, Joy (1999), Just the Facts: A Civilian’s Guide to U.S. Defense and Security Assistance to Latin America and the Caribbean, Latin American Working Group and Center for International Policy, Washington D.C.
 • Jasper, Miranda Louise, Ribando, Seelke Clare (2008), Peru: Political Situation, Economic Conditions and U.S. Relations, US Congressional Research Service, January 15, 2008,Washington D.C.
 • Loveman, Brian (2006), Strategy for Empire. U. S. Regional Security Policy in the Post-Cold War Era, Rowman & Littlefield Publishers, London.
 • Marcella, Gabriel (2001), Plan Colombia: The Strategic and Operational Imperatives, SSI. McClintock, Cynthia (1998), Revolutionary Movements in Latin America, United States Institute of Peace Press, Washington D.C.
 • McClintock, Cynthia, Vallas, Fabian (2003), The United States and Peru. Cooperation at a Cost, Routledge, New York/London.
 • Ramírez Contreras, Enrique (2000), Globalización y plan Colombia, Fundación Editorial Fabricio Ojeda, Caracas.
 • Schoultz, Lars (1998), Beneath the United States; A History of U.S. Policy Toward Latin America, Harvard University Press, Cambridge.
 • Śniadecka-Kotarska, Magdalena (2006), „Walka z narkobiznesem a stosunki polityczne Peru-Stany Zjednoczone”, w: Ameryka Łacińska, nr 2, ss. 32-44.
 • Testimony of Adolfo A. Franco, Assistant Administrator of the Bureau of Latin America and the Caribbean for USAID: hearing before the House International Relations Committee, House of Representatives, 109th Congress, 2nd session, June 21, 2006 (2007), Washington D.C.
 • Taft-Morales, Maureen (2009), Peru: Current Conditions and U.S. Relations, US Congressional Research Service, July 21, Washington D.C.
 • Taft-Morales, Maureen (2013), Peru in Brief: Political and Economic Conditions and Relations with the United States, US Congressional Research Service, June 7, Washington D.C.
 • Tavidze, Albert (2004), Andean Regional Initiative, Nova Science Publishers, New York.
 • Villarreal, Angeles M. (2012), The U.S.-Colombia Free Trade Agreement: Background and Issues, US Congressional Research Service, November 9, Washington D.C.
 • Villarreal, Angeles M. (2007), U.S.-Peru Economic Relations and the U.S.-Peru Trade Promotion Agreement, US Congressional Research Service, July 27, Washington D.C.
 • Wiarda, Howard J. (1995), Democracy and Its Discontents. Development, Interdepedence, and US Policy in Latin America, Rowman & Littlefield Publishers, New York/London.
 • Youngers, Coletta (2001), Collateral Damage: U.S. Drug Control Efforts in the Andes, Latin American Studies Association Meeting, September 6-8, Washington D.C.
 • Youngers, Coletta (2000), Deconstructing Democracy: Peru under President Alberto Fujimori, WOLA, Washington D.C.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfc6a668-23ec-40ba-a8ca-bc936b62ccce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.